Searched for: subject%3A%22getijmodel%22
(1 - 7 of 7)
document
Zijlker, Tammo (author)
Dit onderzoek bestudeert het energieverlies van het barotroop getij aan de opwekking van intern getij. Dit energieverlies vindt plaats bij stroming van de gestratificeerde oceaan over steile topografieƫn, zoals ruggen in de oceaan en bij de randen van continentale platen. Zo'n 25-30% van de totale getij-energie, die wordt opgewekt door de zon en...
bachelor thesis 2018
document
Khu, Y.T. (author)
In de provincie Zuid-Sumatra in Indonesiƫ ligt de havenstad Palembang. Voor deze provincie en zijn omgeving is het open blijven van de havens van essentieel belang. Deze havens zijn te bereiken via een 100 km. lange vaarweg over de Musi rivier. Door tal van ondiepten in de rivieren ontstaat grote wachttijd hetgeen een langdurige vaartijd...
master thesis 1989
document
Heynert, K. (author)
In het Getijmodel is nagegaan in welke' mate het systeem van wandkribben op de Nieuwe Waterweg van invloed is op de ruwheids- en mengingsprocessen in het Noordelijk Deltabekken. In de Getijgoot zijn de experimenten vooral gericht op de vertrekkingsinvloeden bij stroming langs kribben en zijn beperkt geometrische parameters gevarieerd. De...
master thesis 1987
document
Voogt, L. (author)
Van de Noordzee werd een numeriek wiskundig getijmodel vervaardigd dat is gebaseerd op de JONSDAP-1976 meting. Aan de hand van een verslag van de uitgevoerde getijberekeningen wordt de ontwikkeling van dit getijmodel beschreven. Een ontwikkeling die uiteindelijk resulteerde in een getijmodel dat in staat is zowel het horizontale als het...
report 1985
document
Voogt, L. (author)
In nota WWKZ-84G.003 wordt een beschrijving gegeven van een numeriek wiskundig getijmodel van het zuidelijk deel van de Noordzee. De zuidelijke rand van dit model loopt ter plaatse van het Nauw van Calais. In deze nota wordt beschreven hoe de op deze open rand voorgeschreven snelheidsrandvoorwaarden werden vervaardigd. Daarbij werd gebruik...
report 1984
document
Van Banning, G.K.F.M. (author), Kranenburg, B. (author)
Er is een tweedimensionaal numeriek getijmodel gemaakt van een gedeelte van de Zuidelijke Noordzee, teneinde de invloed van een aan te leggen energie-opslagbekken annex industrie-eiland op de getijbeweging te onderzoeken. Voor de berekeningsmethode is uitgegaan van het programma Tides, dat op de TH Delft beschikbaar is. Nadat het model geijkt is...
master thesis 1982
document
Burger, A.M. (author)
Er is een twee-dimensionaal numeriek getijdemodel gemaakt voor een deel van het Nederlandse kustgebied, tussen Kijkduin en de kop van Schouwen-Duivenland. De basis voor de berekeningsmethode wordt gevormd door het rekenmodel van dr. J.J. Leendertse. Nadat het model geijkt is, zijn er enige wijzigingen in aangebracht. Hierdoor is het mogelijk...
master thesis 1978
Searched for: subject%3A%22getijmodel%22
(1 - 7 of 7)