Searched for: subject%3A%22getijrivier%22
(1 - 5 of 5)
document
Koster, M.J. (author)
De invloed van de stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg op de kans op overbelasting van de dijkringen in het benedenrivierengebied. Het doel van deze nota is een globaal overzicht te geven van de nog noodzakelijke dijkverhogingen bij aanleg van een stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg. In deze nota wordt de veiligheid van de volgende...
report 1990
document
Andringa, R.J. (author)
Ontwerpleidraad voor rivierdijken in het benedenrivierengebied, dus waar zowel de bovenafvoer als het effect van stormen op zee van belang is voor het ontwerp van de dijk. Specifieke geotechnische randvoorwaarden voor deze dijken. Waarden voor schadefactoren
report 1989
document
Urbanus, J.F.X. (author), Vreeburg, J.H.G. (author)
Het doel van dit afstudeerwerk was het ontwikkelen van een computerprogramma dat de waterbeweging en de verspreiding van stof in het Noordelijk Delta Bekken kan beschrijven. Dit programma dient op een gewone PC te draaien~ het moet binnen een kort tijdsbestek bruikbare resultaten opleveren en iemand met weinig verstand van computers moet er mee...
master thesis 1987
document
Van den Bunt, J.D. (author)
Bij het vaststellen van afmalingslijnen door de Commissie Wateronttrekking werd, evenals bij de verwerking van de metingen bij de proefpompingen, aangenomen dat de rievier bodem zo goed als doorlaetnd is dat de invloed van een afmaling op de zuidoever zich uitstrekt tot hoogstens 100 m voorbij de as van de rivier. Hetzelfde geldt voor de...
master thesis 1965
document
Schönfeld, J.C. (author)
Afleiding van de vergelijkingen voor de waterstanden en stromingen in getijrivieren en een toetsing aan de hand van een experiment in een goot met rechthoekige doorsnede
master thesis 1943
Searched for: subject%3A%22getijrivier%22
(1 - 5 of 5)