Searched for: subject%3A%22geulen%22
(1 - 14 of 14)
document
Walstra, D.J.R. (author)
report 2005
document
Akkerman, G.J. (author)
report 1996
document
Klein Breteler, M. (author), Smith, G.M. (author), Waal, J.P. de (author), Rigter, B.P. (author)
report 1995
document
Klein Breteler, M. (author), Smith, G.M. (author), De Waal, J.P. (author)
Het onderhavige verslag geeft een diepgaande analyse van de metingen in Deltagoot met blokken op klei. De analyse van de gemeten blokbeweging en stijghoogtes op en onder de toplaag heeft geleid tot kwantificering van de leklengte van de constructie. Deze blijkt goed overeen te komen met de berekende leklengte op basis van formules voor...
report 1995
document
Wang, Z.B. (author), Kaaij, T. van der (author)
report 1994
document
Allersma, E. (author)
report 1994
document
Barneveld, H.J. (author), Mosselman, E. (author)
report 1993
document
Wijbenga, J.H.A. (author)
report 1993
document
anonymous, A. (author)
In dit derde deel van de EOS eindrapportage worden de effecten van de waterbouwkundige werken op het ecosysteem van de Oosterschelde beschreven. Hoofddoel van de waterbouwkundige werken was het waarborgen van de veiligheid van het achterland tegen overstromingen, met behoud van het getijdemilieu. In deze nota komt de vraag aan de orde of en in...
report 1991
document
De Feijter, J.W. (author), Van Deen, J.K. (author)
Op een dijkvak van de Westerschelde in Zeeuvs-Vlaanderen is een grondradaronderzoek verricht om de mogelijkheden na te gaan van het detecteren van erosiegeulen onder een steenzetting van betonblokken met een afmeting van 0,5 * 0,5 * 0,2 ms. Het doel van dit onderzoek is tweeledig. 1. Kan met grondradar globaal de aanwezigheid van geulen en de...
report 1990
document
Graauw, A.F.F. de (author)
report 1981
document
Graauw, A.F.F. de (author)
report 1981
document
Rijn, L.C. van. (author)
report 1980
document
report 1980
Searched for: subject%3A%22geulen%22
(1 - 14 of 14)