Searched for: subject%3A%22glijvlakberekening%22
(1 - 2 of 2)
document
Den Haan, E.J. (author)
Lange tijd zijn glijvlak berekeningen uitgevoerd met methoden als die van Hoogenboom/IJsseldijk, Bishop of Spencer. Het gemeenschappelijke van deze methoden is o.a., dat de schuifspanning in een punt van het glijvlak rechtstreeks gerelateerd wordt aan de diepte van het punt. Meer en meer groeit het inzicht, dat deze methoden sterk...
report 1986
document
Den Haan, E.J. (author)
Deze literatuurstudie richt zich op de stabiliteit en de deformaties van taluds op slappe ondergrond. Slappe ondergrond is er in Nederland in overvloed, en taluds die op deze ondergrond worden gemaakt zijn er ook vele, in de vorm van kaden, rivier- en zeedijken, aardebanen van wegen, enz. Dat een studie van de stabiliteit en deformaties van deze...
report 1986