Searched for: subject%3A%22golfaanval%22
(21 - 34 of 34)

Pages

document
Meer, J.W. van der (author)
report 1988
document
report 1988
document
Bakker, K.J. (author)
Ten einde oevers en dijken tegen golfaanval te beschermen, worden deze vaak voorzien van een gezette steenbekleding. De bij het ontwerp in beschouwing te nemen bezwijkmechanismen zijn onder andere; het door verschildrukken uitlichten van stenen, het afglijden van de bekledingslaag, en instabiliteit van de onderlagen. In dit verhaal, zullen we...
report 1987
document
Verhagen, H.J. (author)
Ten behoeve van een optimale keuze van een beheersstrategie voor de stormvloedkering is het nodig inzicht te hebben in het faalgedrag van glooiingen langs de Oosterscheldedijken. Hieroe zijn o.a. proeven gedaan in de Deltagoot van het WL. Deze nota analyseert de proefresultaten en vertaalt e.e.a. naar de aanwezige glooiingen langs de...
report 1984
document
Boer, K. den (author)
report 1982
document
Bezuijen, A. (author)
report 1982
document
Kostense, J.K. (author)
In het kader van het onderzoek naar de golfbelasting op een taludbekleding van gezette steen werd tijdens de 96 vergadering van werkgroep 1 van de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen, d.d. 30 november 1978, besloten het Waterloopkundig Laboratorium opdracht te verlenen modelonderzoek uit te voeren betreffende de invloed van de...
report 1981
document
Deelen, C. (author)
report 1980
document
Stans, J.C. (author)
report 1977
document
Wiggers, J.B.M. (author)
report 1970
document
Wiggers, J.B.M. (author)
report 1968
document
Wiggers, J.B.M. (author)
report 1968
document
report 1964
document
Allersma, E. (author)
report 1961
Searched for: subject%3A%22golfaanval%22
(21 - 34 of 34)

Pages