Searched for: subject:"golfbrekers"
(1 - 20 of 21)

Pages

document
Verheij, H.J. (author)
report 2006
document
Kuiper, C. (author), Doorn, N. (author)
report 2005
document
Luth, H.R. (author), Waal, J.P. de (author)
report 1994
document
Meer, J.W. van der (author), Waal, J.P. de (author)
report 1993
document
Meer, J.W. van der (author)
report 1992
document
Waal, J.P. de (author), Veldman, J.J. (author)
report 1991
document
Van der Meer, J.W. (author)
Dit verslag beschrijft de stabiliteit van een aantal stortsteenkonstrukties die afwijkt van een recht doorgaand talud zonder overslag . De konstrukties zijn dammen met een lage kruin, geknikte stortsteen taluds en stortsteen taluds met een glad boventalud. Uitgangspunt daarbij zijn de resultaten van M 1983 deel I (twee stabiliteitsformules) en...
report 1990
document
Meer, J.W. van der (author)
report 1990
document
Van der Meer, J.W. (author)
Het eerste gedeelte van het M1983 onderzoek bestond uit ongeveer 300 proeven op kleine schaal naar de statische stabiliteit van stortsteen taluds onder golfaanval. Het resultaat kon worden samengevat in twee nieuwe praktische stabiliteitsformules waarin de meest belangrijke parameters waren bijeengebracht (verslag M1983 deel I) . Het tweede...
report 1989
document
Klein Breteler, M. (author)
report 1989
document
Van der Meer, J.W. (author)
Dit verslag bevat het tweede gedeelte van een uitvoerig fundamenteel onderzoek naar de stabiliteit van taluds van losgestorte materialen onder golfaanval. In het onderhavige verslag wordt voornamelijk de stabiliteit beschouwd van dynamisch stabiele storts teen taluds en grindstranden. Dynamische stabiliteit wordt gekenmerkt door het zich vormen...
report 1988
document
Van der Meer, J.W. (author)
Dit verslag bevat het eerste gedeelte van een uitvoerig fundamenteel onderzoek naar de stabiliteit van taluds van losgestorte materialen onder golfaanval. In het onderhavige verslag wordt aIleen de stabiliteit beschouwd van stortsteen bekledingen en golfbrekers. Het onderzoek is gedefinieerd uitgaande van een uitgebreide literatuurstudie en van...
report 1988
document
Stam, C.J.M. (author)
In dit verslag worden oploopmetingen gepresenteerd en geanalyseerd welke zijn verkregen tiJdens een uitvoerig fundamenteel onderzoek naar de statische stabiliteit van stortsteen taluds onder golfaanval. Van ongeveer 250 stabil i teitsproeven zijn oploopmetingen verzameld. De analyse van deze proeven heeft geleid tot relaties waarmee enige...
report 1988
document
Meer, J.W. van der (author)
report 1988
document
Van der Meer, J.W. (author)
Dit verslag bevat het tweede gedeelte van een uitvoerig fundamenteel onderzoek naar de stabiliteit van taluds van losgestorte materialen onder golfaanval. In het onderhavige verslag wordt voornamelijk de stabiliteit beschouwd van dynamisch stabiele storts teen taluds en grindstranden. Dynamische stabiliteit wordt gekenmerkt door het zich vormen...
report 1988
document
Graauw, A.F.F. de. (author)
report 1983
document
Stans, J.C. (author)
report 1982
document
Verhagen, H.J. (author)
Methode van berekenen van breakwaters met de methode van Bruun en Günbak, door gebruik te maken van het Iribarrengetal, en zo de Hudson formule te verbeteren.
report 1980
document
Stans, J.C. (author)
report 1979
document
van Marle, J.G.A. (author)
Analyse van golfmetingen in de mond van de Oosterschelde om te bepalen wanneer golven breken op ondiep water. Hier wordt duidelijk gevonden dat verhouding H/D in de orde van 0,5 ligt voor zeer ondiep water. (de eerste twee blz. van de nota ontbreken).
report 1979
Searched for: subject:"golfbrekers"
(1 - 20 of 21)

Pages