Searched for: subject:"golfdoordringing"
(1 - 6 of 6)
document
Bijl, W. (author)
In het Noordzeegebied kunnen ook tsunami-golven voorkomen die opgewekt zijn door een aardbeving buiten dit gebied. Met name het zeegebied ten noorden en noordwesten van het Noordzeegebied is in dit verband van belang. In dit noordelijk zeegebied is de kans op een tsunami-opwekkende aardbeving aanmerkelijk groter dan in het Noordzeegebied. M.b.t....
master thesis 1993
document
Huisman, J.S.F.M. (author)
In het kader van een afstudeerproject over de Scheveningse haven zijn een tweetal deelstudies (1), (2) verricht naar huidige en toekomstige problemen, terwijl hiervoor een aantal alternatieve oplossingen ontwikkeld zijn. Deze deelstudies zijn begeleid door de vakgroep verkeerswaterbouwkunde. Bij alle ontwikkelde oplossingen vormt de mate van...
master thesis 1981
document
Veltman-Geense, M. (author)
Met het oog op de toenemende toepassing van poreuze havendammen e.d. is een een studie verricht naar de golfbeweging in een tot rechthoek geschematiseerde poreuze dam. Voor de wrijving is aangenomen, dat deze een kwadratisch karakter heeft. In eerste instantie zijn m.b.v. een asymptotische methodiek de normalelange golfvergelijkingen afgeleid,...
master thesis 1974
document
Meinen, E. (author), Tiemessen, N.T.M. (author)
Wanneer de definitieve toegang naar het Europoortgebied gerealiseerd zal zijn, zal het golfbeeld in de toegangskanalen veranderen. Deze berekening heeft ten doel te bepalen we lke golfhoogte overschrijdingsfrekwenties voor het landgedeelte tussen de aansluiting Beerkanaal - Calandkanaal, verwacht kan worden.
master thesis 1970
document
Vlasblom, H.J. (author)
Uitwerking van de waarnemingen van Le Méhouté over het gedrag van golven in een doorlatende golfbreker.
master thesis 1968
document
Soerdjoesing, G.D. (author)
Jaartal geschat. Resultaten van metingen naar golfdoordringing in een poreuze breakwater.
master thesis 1968
Searched for: subject:"golfdoordringing"
(1 - 6 of 6)