Searched for: subject%3A%22golfenergie%22
(1 - 10 of 10)
document
Gent, M.R.A. van (author)
report 1999
document
Gent, M.R.A. van (author)
report 1999
document
Van Duivendijk, J. (author)
Vraag en aanbod van electriciteit, waterkracht uit rivieren, stuwmeren, reservoirs, stuwdammen, turbines, voorbeelden (Kainji, Opac, PAC), kleinschalige waterkracht, waterkracht in Nederland. Koelwatersystemen, windenergiesystemen, golfenergie, OTEC.
lecture notes 1997
document
Honig, H.J. (author)
Het Europlatform is een in 1982 door Rijkswaterstaat geïnstalleerde monopod op ongeveer 55 km voor de kust van Hoek van Holland. Na installatie bleek het platform ernstig te trillen. Rijkswaterstaat heeft vervolgens gedurende een half jaar de versnellingen van het platform gemeten en heeft de TU Delft verzocht bij te dragen aan de analyse van...
master thesis 1987
document
Reeskamp, B. (author)
Het doel van dit afstudeerprojekt is de gevolgen te bepalen van de bouw van het havencomplex op de kustlijn van de baai, door middel van numerieke modellen. Verder zullen tijdens dit afstudeerprojekt de toe te passen ontgravingswerktuigen, werkmethoden en de geschatte kosten van het ontgravings- en ophoogwerk voor de bouw van het havencomplex...
master thesis 1986
document
Poulisse, H.N.J. (author)
report 1985
document
Van Heteren, J. (author)
De door Botma bepaalde richtingen (de richtingen van de snelheidsvectoren) komen met de golfcomponentrichtingen overeen indien er per frequentie slechts één richting voorkomt. In dat geval is het onderscheidend vermogen gelijk aan het gekozen richtingsinterval, afgezien van de meetfouten en de fouten t.g.v. de lengte van de meetlijnen. De door...
master thesis 1978
document
Mol, A. (author), Schram, J.D. (author)
Zoals uit het vooronderzoek blijkt is energie uit korte golven alleen interessant voor kleine constructies, die op afgelegen plaatsen gebouwd worden om bepaalde installaties van energie te voorzien. Voorbeelden van dergelijke installaties kunnen zijn: - lichttorens, lichtboeien - meetinstallaties Het doel van deze studie is gedetailleerd te...
master thesis 1975
document
Hagemans, C.L. (author)
Afleiding van de formules.
master thesis 1974
document
Van Spaendonck, E. (author)
Tijdens dit afstudeerwerk is er onderzoek verricht naar de invloed van golven op de mond van de Oosterschelde
master thesis 1967
Searched for: subject%3A%22golfenergie%22
(1 - 10 of 10)