Searched for: subject:"golfparameters"
(1 - 2 of 2)
document
Roskam, A.P. (author)
Het doel van de in het voorgaande beschreven verwerking van Egmond meting EG2320 was tweeledig. Het eerste doel: - het verkrijgen van een dataset met resultaten van golfmetingen in een gebied dat van diep water naar de kust toe gaat, met enige nadruk op meetpunten in zeer ondiep water. Zo'n dataset is nodig bij het valideren van golfmodellen...
report 1996
document
Ebbens, E.H. (author), Johanson, J.C.P. (author)
Ten behoeve van het ontwikkelen van alternatieven voor de versterking van de Afsluitdijk, zijn diverse berekeningen uitgevoerd naar de golfrandvoorwaarden. In deze notitie worden de door DWW (Bretschneider 1973 [1]) en de door DGW met meer geavanceerde modellen (Hiswa, Endec [2]) uitgevoerde berekeningen vergeleken. Op grond van deze...
report 1988