Searched for: subject%3A%22golftheorie%22
(1 - 9 of 9)
document
Verheij, H.J. (author), Raven, H.C. (author), Doorn, N. (author), Borsboom, M.J.A. (author), Lambeek, J.J.P. (author)
report 2001
document
Stelling, G.S. (author), Kester, J.A.T.M. van (author)
report 2000
document
Verheij, H.J. (author), Raven, H.C. (author), Doorn, N. (author), Borsboom, M.J.A. (author)
report 2000
document
Verhage, L. (author)
report 1980
document
Verhage, L. (author)
report 1980
document
Voogt, W.J.P. de (author)
report 1979
document
Jansen, P.C.M. (author)
In de waterbouwkunde spelen golven een grote rol. Krachten op konstructies worden voor een belangrijk deel bepaald door watersnelheden t.g.v. golven en golfhoogtes. Golven kunnen ook zandtransporten veroorzaken. Om deze krachten en zand-transporten zo goed mogelijk te kunnen voorspellen zijn studies noodzakelijk naar het gedrag van watergolven....
master thesis 1979
document
Dingemans, M.W. (author), Vis, F.C. (author)
report 1978
document
Dieterman, H.A. (author)
In dit afstudeeronderzoek wordt het dynamische gedrag van een watertoren onder invloed van sinusvormige en stochastische excitaties nagegaan. Het dynamische gedrag wordt analytisch bepaald door de korte-golftheorie.
master thesis 1974
Searched for: subject%3A%22golftheorie%22
(1 - 9 of 9)