Searched for: subject%3A%22golven%22
(1 - 20 of 122)

Pages

document
Van Cuyck, T.A.P. (author)
De ecologische kwaliteit van het Markermeer is de laatste decennia sterk achteruit gegaan. De oorzaak hiervan is dat door de afsluiting van het Markermeer met de Houtribdijk een ondiep meer is ontstaan met een bodem van klei waarin een dynamische sliblaag aanwezig is. Al bij lage windsnelheden ontstaan golven die erosie van deze sliblaag...
master thesis 2013
document
Hoogland, K.J. (author)
Dit stormverslag beschrijft de wind-, golf- en waterstandgegevens die zijn gemeten in de Waddenzee tijdens de storm van 8 november 2007. Dit verslag is mede bedoeld als hulpmiddel om te bepalen of de data van deze stormperiode bruikbaar zijn voor onderzoek. Daartoe worden tijdreeksen van de belangrijkste golfparameters gepresenteerd, golfspectra...
report 2008
document
Hoogland, K.J. (author)
Dit stormverslag beschrijft de wind-, golf- en waterstandgegevens die zijn gemeten in de Waddenzee tijdens de storm van 1 maart 2008. Dit verslag is mede bedoeld als hulpmiddel om te bepalen of de data van deze stormperiode bruikbaar zijn voor onderzoek. Daartoe worden tijdreeksen van de belangrijkste golfparameters gepresenteerd, golfspectra op...
report 2008
document
Hoogland, K.J. (author)
Dit stormverslag beschrijft de wind-, golf- en waterstandgegevens die zijn gemeten in de Waddenzee tijdens de storm van 31 januari 2008. Dit verslag is mede bedoeld als hulpmiddel om te bepalen of de data van deze stormperiode bruikbaar zijn voor onderzoek. Daartoe worden tijdreeksen van de belangrijkste golfparameters gepresenteerd, golfspectra...
report 2008
document
Westhuysen, A.J. van der (author), Leser, G. (author)
report 2007
document
Peters, D.J. (author)
In deze rapportage wordt de toetsing van steenbekleding op een helling gedurende belasting door golven behandeld. De werking van het golffront en golfklap worden hierin constructief benaderd. Afgesloten wordt met de dynamische respons en de zwakte punten in de toplaag.
report 2007
document
Hoogland, K.J. (author), Van der Zijpp, N.J. (author)
Dit stormverslag heeft betrekking op de stormcondities van 18 maart 2007 in de Waddenzee. Dit verslag is opgesteld in het kader van het monitoring programma “Sterkte en Belasting Waterkeringen” (SBW) conform het productblad stormverslag Waddenzee. “Boven de noordelijke Noordzee stond er op 18 maart rond het middaguur een zware noordwesterstorm ...
report 2007
document
Hoogland, K.J. (author), Van der Zijpp, N.J. (author)
Dit stormverslag heeft betrekking op de stormcondities van 18 januari 2007 in de Waddenzee. Dit verslag is opgesteld in het kader van het monitoring programma “Sterkte en Belasting Waterkeringen” (SBW) conform het productblad stormverslag Waddenzee. “Op de zuidelijke Noordzee en langs de hele kust kwam in de loop van de ochtend een zware...
report 2007
document
Hoogland, K.J. (author), Van der Zijpp, N.J. (author)
Dit stormverslag heeft betrekking op de stormcondities van 11 januari 2007 in de Waddenzee en is opgesteld in het kader van het monitoring programma “Sterkte en Belasting Waterkeringen” (SBW) conform het productblad stormverslag Waddenzee [1]. “Over de gehele kust kwam in de middag van 11 januari een zuidwesterstorm (9 Bft) te staan. In het...
report 2007
document
Gál, J.A. (author), Verweij, R. (author), Van der Wekken, T. (author)
Doelstelling van het project is het beantwoorden van de vraag wat een adequate configuratie is van het Meetnet Noordzee voor het meten van de parameters waterstanden, golven en stroomsnelheden. Daarbij is van belang wat de locaties (lees: gebieden in de Noordzee) zijn waar gegevens ingewonnen moeten worden. Dit met het oog op het vervullen van...
report 2004
document
Hordijk, D. (author)
Sinds 1994 worden er golf- en golfoploopmetingen verricht bij de Pettemer Zeewering. Deze metingen worden in opdracht van Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee/RIKZ uitgevoerd door Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland (Informatiedienst Water). De golfoploopmetingen worden door DWW geanalyseerd. Bij deze meetcampagne worden met...
report 2004
document
Groeneweg, J. (author)
report 2004
document
Diermanse, F.L.M. (author), Morelissen, R. (author), Dongeren, A.R. van. (author)
report 2004
document
Hordijk, D. (author)
Sinds 1994 worden er golf- en golfoploopmetingen verricht bij de Pettemer Zeewering. Deze metingen worden in opdracht van Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee/RIKZ uitgevoerd door Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland (Informatiedienst Water). De golfoploopmetingen worden door DWW geanalyseerd. Bij deze meetcampagne worden met...
report 2003
document
Klein Breteler, M (author)
report 2003
document
Jongeling, T.H.G (author), Blok, B.W.G. (author)
report 2002
document
Klein Breteler, M. (author)
report 2002
document
Uittenbogaard, R.E. (author), Bosboom, J. (author), Kessel, T. van (author)
report 2000
document
Smith, G.M. (author)
report 1999
document
Kant, G. (author)
report 1999
Searched for: subject%3A%22golven%22
(1 - 20 of 122)

Pages