Searched for: subject%3A%22groen%22
(1 - 20 of 23)

Pages

document
de Wolf, R.J.A. (author), Tillie, Nico (author), Nijhuis, S. (author)
De bedrijventerreinen in Nederland zijn een belangrijke drijfveer achter onze welvaart en ze vormen de werkomgeving van velen. Momenteel staan deze terreinen vol met ‘grote dozen’ en is er een gebrek aan groen. Hierdoor wordt het er warm, is er sprake van wateroverlast en is de openbare ruimte niet ingericht op verblijf en recreatie. Dit maakt...
journal article 2024
document
Verheul, W.J. (author), Verdaas, J.C. (author), Verwayen, A.B. (author), Lammers, I. (author)
Landschappelijke kwaliteiten als groen en water worden breed gewaardeerd maar staan ook onder forse (financiële) druk. De Leerstoel Gebiedsontwikkeling deed onderzoek: hoe voorkomen we dat groenblauw sneuvelt in het gevecht om de schaarse ruimte? Conclusie: opschalen, het bundelen van kosten en baten en betere regionale samenwerking zijn...
report 2022
document
Verdaas, J.C. (author), Verheul, W.J. (author), Verwayen, A.B. (author), Lammers, I. (author)
report 2022
document
Nijhuis, Loes (author)
The Rhine-Meuse estuary is part of the Southwestern Delta area in the Netherlands. The nature present in the estuary suffered a great impact due to urbanization, as a natural delta transformed into an industrialized river, mainly due to port activities. Various parties decided to collaborate in order to return the tidal nature in the Rhine Meuse...
master thesis 2021
document
Köbben, Roos (author)
The region of het Groene Hart in the Netherlands currently faces many issues, of which soil subsidence is the most urgent. The problems are mainly caused by the dairy industry, which covers 80% of the region. A fundamental change in land-use is therefore needed. In this paper first the Groene Hart region will be described and explored, after...
master thesis 2021
document
Verschuure, G.A (author)
In de zeventiende eeuw liet de stedelijke elite op grote schaal buitenplaatsen en landgoederen in het Hollandse laagland aanleggen. Zij verkoos de meest welgelegen plaatsen voor hun zomerverblijf met speelhuizen, bomenlanen en geschoren hagen. De voorkeur om in elkaars nabijheid te gaan wonen was veelal ingegeven door eenzelfde gebruik of...
doctoral thesis 2019
document
van Bergenhenegouwen, Niels (author)
In the Netherlands, a lot of traffic congestion occurs on motorways. This problem is most severe nearby larger cities. Utrecht is one of these cities. To improve traffic flow in this area, a huge masterplan is designed by Rijkswaterstaat called “A27/A12 Ring Utrecht”. One part of this masterplan consists of the motorway A27 at Amelisweerd. Here,...
master thesis 2019
document
Hesterman, Wouter (author)
Woningbouw project in het centrum van Amsterdam, waarbij tuinieren en wonen gecombineerd worden.
master thesis 2017
document
Valkenet, R. (author)
Tot 2040 vestigen 333.000 meer mensen in de grotere steden van Nederland. De steden zijn in trek als het gaat om huisvesting1. De ruimte hiervoor wordt echter steeds beperkter. We zien woonlocaties ontstaan op plekken waar dit voorheen niet wenselijk was. Het doel is dan ook om een goed leefklimaat te realiseren op een woonlocatie die daar, op...
master thesis 2014
document
Van Zoelen, M. (author)
De balans na 20 jaar CPO; geslaagd beheer van gemeenschappelijk groen en projectruimte.
conference paper 2013
document
Vermeulen, E.A.F. (author)
Een zorgcomplex voor dementerende ouderen met een gezond binnenklimaat waarin groen centraal staat.
master thesis 2013
document
Peters, B.A. (author)
Het onderzoek betreft een verdieping in de mogelijkheden van groene gevels waarbij ingegaan wordt op de bouwfysische en bouwtechnische aspecten van het groen. Hiervoor worden vergelijkingen, berekeningen en metingen gedaan, waardoor een beter beeld kan worden gegeven van de eigenschappen en de toepasbaarheid van het groen aan een gevel.
master thesis 2011
document
Buurman, H.H.G.W. (author)
Design for High Speed Station at Zuidas Amsterdam
master thesis 2010
document
Schutte, W. (author)
De maatschappij wordt steeds gestressvoller, je thuis is de beste plek om tot rust te komen. Tijdens dit ontwerp is een onderzoek gedaan; OVER_GANGEN. Hierin wordt de overgang tussen het publieke en private domein (druk en rustig domein) onderzocht. De bevindingen zijn gebruikt bij het ontwerp voor een wooncomplex in het centrum van Berlijn. De...
master thesis 2010
document
De Rijke, Q.C. (author)
Behind the tunnel boring machine (TBM) the rings form a tunnel lining that is embedded in grout and soil. The TBM exerts a normal force, a bending moment and a shear force on the lining. The tunnel rings behind the TBM experience a load through the grout, ground and ground water, but the ground also acts as a support medium. A ring that has just...
report 2009
document
De Rijke, Q.C. (author)
Behind the tunnel boring machine (TBM) the rings form a tunnel lining that is embedded in grout and soil. The TBM exerts a normal force, a bending moment and a shear force on the lining. The tunnel rings behind the TBM experience a load through the grout, ground and ground water, but the ground also acts as a support medium. A ring that has just...
report 2009
document
Talmon, A. (author), Bezuijen, A. (author), Hoefsloot, F. (author)
Er wordt een eenvoudige methode gegeven om vanuit de groutinjectieverdeling en de grouteigenschappen, de verticale groutdrukgradiënt direct achter de TBM te kwantificeren. Deze groutdrukgradiënt is nodig als input voor de berekening van het krachtenspel in de tunnelbuis tijdens tunnelbouw. Het bestaande gefaseerde analytische liggerwerkingsmodel...
report 2007
document
Eggink, D.A. (author)
In dit project is aan de hand van locatiespecifieke kenmerken een strategie opgesteld voor de ontwikkeling van het buitengebied tussen Utrecht, De Bilt, Zeist en Bunnik. Beleidsmatige opgaven als de Deltametropool en de Nieuwe Hollandse Waterlinie zijn het kader waarbinnen het project vorm heeft gekregen. Geprobeerd is om de verstedelijkingsdruk...
master thesis 2004
document
Gommans, E. (author)
Het maken van een stedenbouwkundig plan voor de locatie Almere Poort in Almere. Hierbij is het programma van de Gemeente, zoals gespecificeerd voor de locatie, overgenomen. De kern van het nieuwe plan is een centrale (groene) as waaraan alle centrumfuncties voor deze wijk worden gerealiseerd. Deze nieuwe as zorgt, door de combinatie van functies...
master thesis 2003
document
Van der Hoeven, F.D. (author)
Vijf jaar promotieonderzoek naar de mogelijke inzet van ondergronds bouwen voor de inpassing van autosnelwegen leidde tot deze publicatie. Verkeerstunnels moeten de ruimtelijke kwaliteit rond de infrastructuur verbeteren en mogelijkheden bieden voor meervoudig ruimtegebruik. De Ring Rotterdam en de Ring Amsterdam staan model voor deze benadering...
doctoral thesis 2001
Searched for: subject%3A%22groen%22
(1 - 20 of 23)

Pages