Searched for: subject%3A%22groene%255C+gevel%22
(1 - 3 of 3)
document
Hesterman, Wouter (author)
Woningbouw project in het centrum van Amsterdam, waarbij tuinieren en wonen gecombineerd worden.
master thesis 2017
document
Vermeulen, E.A.F. (author)
Een zorgcomplex voor dementerende ouderen met een gezond binnenklimaat waarin groen centraal staat.
master thesis 2013
document
Peters, B.A. (author)
Het onderzoek betreft een verdieping in de mogelijkheden van groene gevels waarbij ingegaan wordt op de bouwfysische en bouwtechnische aspecten van het groen. Hiervoor worden vergelijkingen, berekeningen en metingen gedaan, waardoor een beter beeld kan worden gegeven van de eigenschappen en de toepasbaarheid van het groen aan een gevel.
master thesis 2011