Searched for: subject%3A%22groene%255C%2Bhart%255C%2Btunnel%22
(1 - 1 of 1)
document
Nguyen, N.Q. (author)
Begin 1997 keurde het parlement de Planologische Kernbeslissing HSL-Zuid goed, waarin een 7 km-Iange boortunnel onder het Groene Hart is opgenomen. Het Atelier HSL-Zuid, dat werd opgericht om te kijken waar meer innovatie mogelijk was in het PKB, stelde in "Overstappen" voor om de tunnel te bouwen volgens de afzinkmethode in plaats van de...
master thesis 1999