Searched for: subject:"grondexploitatie"
(1 - 1 of 1)
document
de Wolff, H.W. (author), Groetelaers, D.A. (author)
In dit artikel wordt ingegaan op de positie van grondexploitatie in het debat rond overheid en marktactiviteiten. Er wordt ingezoomd op het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten en de betekenis van de recente wijzigingen. Daarbij staat de vraag centraal of gemeenteraden nu beter grip hebben op grondexploitatie.
journal article 2017