Searched for: subject:"grondexploitatie"
(1 - 2 of 2)
document
Korthals Altes, W.K. (author)
Gemeenten hebben in 2017 op hun grondexploitaties een positief saldo van meer dan € 1 miljard geboekt. Dat is voor het eerst. Wanneer rekening wordt gehouden met inflatie dan was het resultaat van 2006 (plus € 919 miljoen) nog iets hoger. Belangrijk verschil is dat baten en lasten in 2017 veel lager zijn dan toen. Een veel groter deel van de...
report 2018
document
Korthals Altes, W.K. (author)
Het saldo van gemeentelijke grondexploitaties over de eerste 4 kwartalen van 2017 is gestegen tot boven de € 1 miljard euro. Zelfs voor de crisis is dit niveau nooit gerealiseerd. Het verleden leert dat bij de jaarafsluiting van grondexploitaties nog aanzienlijke wijzigingen kunnen plaatsvinden, waardoor het uiteindelijke jaarresultaat, na...
report 2018