Searched for: subject%3A%22grondmechanica%22
(1 - 18 of 18)
document
Calle, E.O.F. (author)
AANLEIDING VOOR HET ONDERZOEK Rijkswaterstaat RIZA is aan GeoDelft gevraagd een methode voor te stellen om waterstandsverlopen voor het Markermeer te karakteriseren ten behoeve van de geotechnische toetsing van de dijken rond het Markermeer. Aanleiding was een vraag van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Bij de toetsing van de...
report 2005
document
Verruijt, A. (author)
public lecture 2002
document
Verruijt, A. (author)
book 1999
document
Groen, A.E. (author)
doctoral thesis 1997
document
Rijke, W.G. de (author), Klein Breteler, M. (author), Stoutjesdijk, T.P. (author)
report 1992
document
Van de Paverd, M. (author)
Bij het maken van adviesprojecten bleek het vaak nodig te zijn om een verklarende woordenlijst op te nemen van moeilijke woorden. Dit is onze eerste aanzet om tot een eens luidende woordenlijst te komen. De lijst bevat een vijftal catagoriën te weten: geohydrologie, grondmechanica, duinen, kustwaterbouw en risicoanalyse. De woorden zijn...
report 1992
document
Klein Breteler, M. (author)
report 1990
document
Van Kleunen, P.J. (author), Groeneveld, P.N.A. (author)
Sinds de ontwikkeling en beschrijving van het gewapende grond principe door de Franse architect Henri Vidal is er veel onderzoek gedaan naar het gedrag van gewapende grond konstrukties. Dit onderzoek betrof zowel laboratorium onderzoek als metingen aan gewapende grondkonstrukties op ware grootte en op speciale proefmuren.
master thesis 1987
document
De Swart, P.F. (author)
In het rapport wordt eerst het theoretisch kader van de consolidatie en afschuiving toegelicht waarna in hoofdstuk 3 het computerprogramma behandeld wordt. In hoofdstuk 4 is het gebruik van de computerprogramma's opgenomen met daarna een aantal berekeningsvoorbeelden en bijbehorende conclusies. In hoofdstuk 5 zijn de adviezen voor een...
master thesis 1986
document
Anonymus, A. (author)
Mede op grond van de resultaten van onderzoek en studie van de fundering van de kering is overgestapt van het oorspronkelijk ontwerp van caissons op staal naar pijlers op putten. De belangrijkste overwegingen daarvoor zijn geweest de factoren tijd en kosten, welke voortvloeiden uit de technische kanten van de verschillende ontwerpen. Bij de...
report 1984
document
Boer, K. den (author)
report 1982
document
Bezuijen, A. (author)
report 1982
document
Meijer, K.L. (author)
report 1981
document
Davis, P.G.J. (author)
Samenvattende nota over de ervaringen van de verdichting van de ondergrond onder de as van de stormvloedkering in de Oosterschelde. Planning van de Mytilus en de Johan V. Functioneren van de trilnaalden.
report 1981
document
Davis, P.G.J. (author)
Samenvattende nota over de ervaringen van de verdichting van de ondergrond onder de as van de stormvloedkering in de Oosterschelde. In deel 2 wordt de periode 1980-1982 geëvalueerd. Besproken worden ontwerpuitgangspunten, uitvoeringservaring en opgedane nieuwe kennis. In deel 3 worden behandeld: - kosten -planning -vormen van deelovereenkomsten ...
report 1981
document
Anonymus, N.N. (author)
report 1979
document
Zuidervaart, J.C. (author)
In dit verslag worden methoden beschouwd voor het oplossen van het veldprobleem grondwater in een dijkmassief. Het onderzoek, dat aan het probleem wordt besteed, moet gezien worden als de beginfase van het onderzoek dat een oplossingsmethode zal geven voor de berekening van de grondverschuivingen en waterdruk in de gehele dijkdoorsnede. Hier...
master thesis 1968
document
Kruijtzer, G.F.J. (author)
Beschouwd zal worden, de invloed van een met de diepte afnemende elasticiteitsmodulus (E) op de spanningen in een halfvlak, onderworpen aan een belasting loodrecht op de rand. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen een met de diepte continu variërende E en met een discontinu verlopende E. In dit laatste geval spreken we van een halfvlak...
master thesis 1968
Searched for: subject%3A%22grondmechanica%22
(1 - 18 of 18)