Searched for: subject:"grondmechanische%5C+stabiliteit"
(1 - 2 of 2)
document
Venmaas, A.A.M. (author)
In dit rapport wordt een tweetal methoden beschreven om de werkelijk aanwezige sterkte van een dijk beter te benaderen. De beschreven methoden hebben betrekking op: 1 het verhogen van de berekende stabiliteitsfactor op grond van voorkennis omtrent de aantoonbaar opgetreden hoogste (historische) waterstand; 2 voorspelling vooraf van de mogelijke...
report 1996
document
Jonker, A. (author)
Een analyse van de genoemde problemen bij de Koppenwaardse dam. De volgende problemen worden besproken: 1. Waterstand op kruinniveau (geen overstromen) m.b.t. grondmechanische stabiliteit en piping 2. Waterstand hoger dan kruinniveau met als gevolg erosie van kruin en binnentalud 3. Snel vallend water met als gevolg opdrukken van bekleding. Het...
report 1989