Searched for: subject:"grondstoffen"
(1 - 3 of 3)
document
Ligtenberg, J. (author)
Dit werkdocument bevat een bundeling van de kennis die verzameld is voor het opstellen van een milieueffectrapport (MER) voor beton- en metselzandwinning op de Noordzee. De m.e.r.-procedure is in 2002 gestaakt, zonder dat dit heeft geresulteerd in een geaccordeerd MER. Als gevolg hiervan is de verzamelde inhoudelijke kennis over grootschalige...
report 2005
document
Van Ruiten, L.H.A.M. (author)
Ten behoeve van het beleid voor de bouwgrondstoffen-voorziening worden jaarlijks cijfers ingezameld over de productie en afzet van secundaire grondstoffen. Daarbij wordt tevens aandacht gegeven aan actuele ontwikkelingen rond deze grondstoffen. Voor het jaar 2000 zijn de volgende secundaire grondstoffen meegenomen: AVI-bademas, AVI-vliegas,...
report 2001
document
Broers, J.W. (author), Weima, M.J.A. (author)
Het doel van dit project is het verschaffen van kwantitatieve informatie voor de opstellers van het Structuurschema Oppervlatedelfstoffen (SOD II) met betrekking tot het verwachte aanbod aan secundaire grondstoffen in de periode 1996-2015 en de verwachte toepassingsmogelijkheden hiervan. In het rapport wordt een overzicht gegeven van de...
report 1998