Searched for: subject%3A%22haalbaarheid%22
(1 - 20 of 22)

Pages

document
Krabbenborg, L.D.M. (author), Annema, J.A. (author), van Wee, G.P. (author), Molin, E.J.E. (author)
Congestieheffing is efficiënt in het bestrijden van files, maar wekt veel weerstand op bij met name automobilisten aangezien het spitsritten duurder maakt. Daarentegen is het belonen van automobilisten voor het mijden van de spits geen langdurige oplossing, maar dat wordt wel overwegend positief ontvangen. De volgende vraag rijst daarom op:...
journal article 2021
document
Geurts, E.H.M. (author), Espinal, Lizanne (author)
In dit rapport worden de resultaten beschreven van een onderzoek<br/>door de TU Delft, in opdracht van de provincie Gelderland, naar financiële duurzaamheid bij het verduurzamen van monumenten, kerken in dit geval,<br/>welke onderdeel is van het KaDEr programma.
report 2021
document
Zijlstra, S. (author), Rooij, R.M. (author)
Het beoordelen van ontwerpalternatieven en ontwerp(deel)oplossingen is iets wat ontwerpers continu doen. Ontwerpdenken bestaat uit het reflectief heen en weer bewegen tussen vraag en oplossing. De manier waarop mogelijke oplossingen gewogen worden, blijven vaak impliciet. De ontwerper kiest de oplossingen en het is de vraag hoe de gekozen...
book chapter 2020
document
Van der Bent, B. (author)
Het onderzoek geeft inzicht in de verschillende manieren waarop een gebiedsconcessie financieel haalbaar gemaakt kan worden. Dit inzicht is enerzijds gericht op de te beheersen risico’s van een gebiedsconcessie, en anderzijds gericht op het gebruik van enkele ontwikkelmethoden. Hierdoor kunnen ontwikkelaars die de stap richting meer privaat...
master thesis 2016
document
Mulder, K. (author)
In dit onderzoek is getracht een antwoord te geven op de vraag in welke mate tijdelijke transformatie van leegstaande kantoorgebouwen naar woningen financieel haalbaar is. Het onderzoek omvat een literatuurstudie, casestudie-onderzoek en expert interviews. De kennis die middels deze onderzoeksmethoden is verkregen, is gebruikt voor het opzetten...
master thesis 2015
document
Pronk, S. (author)
De Vogelbuurt in Rotterdam Zuid wordt gekenmerkt als een probleemwijk door de eenzijdige, verouderde woningvoorraad. De wijk wordt verbeterd door verschillende woningtypen te creëren binnen het bestaande casco van de portiekflat. De bewoners kunnen op deze manier wooncarrière opbouwen. Daarnaast wordt de wijk verbeterd door de aanleg van...
master thesis 2014
document
Mooij, M. (author)
There is some difficulty in determining the financial feasibility of the transformation of offices to residential care facilities. This research aims to fill that gap by analyzing the operating costs of residential care facilities and developing a LCC-calculation model with which to determine the financial feasibility of said transformations.
master thesis 2013
document
Van Dam, L. (author)
Als gevolg van het scheiden van wonen en zorg ontstaat er een dreigende leegstand in verzorgingshuizen. Naar aanleiding hiervan zijn de kansen en obstakels van de herbestemming van leegstaande verzorgingshuizen onderzocht. De hoofdvraag luidt dan ook: Wat zijn de kansen en obstakels van de herbestemming van leegstaande verzorgingshuizen naar een...
master thesis 2013
document
Visser, B.C. (author)
Deze master thesis beschrijft in de eerste plaats een onderzoek naar de transformatie potentie van het voormalig postkantoor van Utrecht. In de tweede plaats beschrijft het de ontwikkeling van het INKOS LT instrument als toevoeging op het bestaande INKOS model. Het INKOS model berekent de financiële haalbaarheid van een transformatietransitie...
master thesis 2013
document
Van den Berg, D. (author)
Onderzoek naar de mogelijke duurzaamheidsingrepen bij het duurzaam transformeren van industrieel erfgoed. Hierbij wordt gekeken naar de motieven van de opdrachtgever om in te spelen op duurzaamheid en de haalbaarheid van duurzame transformatie. Uiteindelijk worden scenario's met bijbehorende aandachtspunten geformuleerd. - Research on possible...
master thesis 2012
document
De Freitas, F.G. (author)
Dual graduation Study: Housing lab: Study into the financial desirability of a new building concept, the Solids, for the Commercial real estate investor. Dwelling: Realisation of a Solid design
master thesis 2012
document
Schmidt, R.P.E. (author)
Financial feasibility of office conversions. Hoge leestand op de kantorenmarkt, afwaarderingen en demografische ontwikkelingen bieden kansen voor projectontwikkelaars; kansen op het gebied van herbestemming van leegstaande kantoren naar woningen. De praktijk wijst echter uit dat onder invloed van gebrek aan inzicht in financiele haalbaarheid,...
master thesis 2012
document
Bosch, A. (author)
In dit ontwerpboek zal chronologisch het proces weergegeven worden van het ontwerpproject van bsc 6 Real estate & Housing van de faculteit Bouwkunde aan de TU Delft. Het boek laat een transformatie zien van een bedrijfshal waar nu een vuilverwerkingsbedrijf zit naar een strak, modern en innovatief pand dat een innovatiecentrum en hogeschool...
bachelor thesis 2010
document
Muller, R.G. (author)
Transformatie van gebouwen zal niet dé oplossing zijn om alle problemen op de kantoren- en woningmarkt op te lossen. Beter inzicht in de financiële haalbaarheid kan de mogelijkheden van transformatie vergroten. In dit onderzoek staat de invloed van opbrengstgeneratoren centraal. Hogere opbrengsten leiden tot hogere investerings- en...
master thesis 2008
document
Stolwijk, G. (author)
De eenzijdige en verouderde woningvoorraad van de vroeg naoorlogse wijk is al jaren onderwerp van discussie. Om aan de wens te kunnen voldoen de wijken te vernieuwen en te differentin wordt er veel al gekozen voor sloop en vervangende nieuwbouw. De keuze voor renovatie is steeds minder populair geworden aangezien er met een grondige renovatie...
master thesis 2008
document
Van Eekelen, S. (author)
Voor u ligt het rapport 'Haalbaarheid en draagvlak' van Stichting Wetlands in het IJsselmeer, dat een overzicht geeft van de behaalde resultaten van fase 2a van het project. De doelstelling om draagvlak te creëren en media-aandacht te krijgen voor de Wetlands visie is behaald: het IJsselmeergebied als belangrijke ontwikkeling staat op de agenda....
report 2007
document
anonymous, A. (author)
Op basis van uitgevoerde analyse en beantwoording van de onderzoeksvragen zijn de onderzoekers van mening dat een eventuele kustuitbreiding tussen Hoek van Holland en Scheveningen financieel haalbaar is, Voorwaarde is wel dat op het nieuwe land de mogelijkheid wordt geboden voldoende aantallen woningen te realiseren. De residuele waarde van...
report 2004
document
Niestern Sander B.V. (author)
other 1991
document
Wijsmuller Engineering B.V. (author)
other 1990
document
Verolme Heusden B.V. (author)
other 1989
Searched for: subject%3A%22haalbaarheid%22
(1 - 20 of 22)

Pages