Searched for: subject:"handleiding"
(1 - 9 of 9)
document
De Best, J. (author), Van Elswijk, M. (author), Wijdeveld, A. (author)
De noodzaak om te baggeren in Nederland is evident. Dit werd onlangs opnieuw bevestigd door het in juli 2005 verschenen Kabinetstandpunt Waterbodems [1]. Hierin wordt aangegeven dat het uit economisch oogpunt (scheepvaart) noodzakelijk is om de baggerachterstand in Nederland op korte termijn weg te werken. Om de veiligheid in Nederland te kunnen...
report 2006
document
Hotze, G. (author), Rooij, R. (author), Bach, B. (author)
In het stedebouwkundig onderwijs aan de faculteit Bouwkunde worden studenten geregeld gevraagd om een ruimtelijk-functionele (toekomst) visie te ontwikkelen voor een bestaand enjof nieuw te ontwerpen stedelijk gebied, zijnde een buurt, wijk, stadsdeel, stad, stadsgewest of regio. Een structuurplan, structuurvisie, of structuurschets is een goede...
book 2003
document
De Looff, A.K. (author)
INHOUDSOPGAVE SYMBOLENLIJST 3 1. INLEIDING 5 2. ONTWERP VAN EEN ASFALTBEKLEDING 6 2.1. Beschouwde asfaltsoorten 6 2.2. Relevante mechanismen 6 2.3. Zones op het talud 7 2.3.1. Toepasbaarheid asfaltsoort per zone 7 2.3.2. Belastingzones 8 2.4. Dimensionering op wateroverdrukken 9 2.4.1. Algemeen 9 2.4.2. Doorlatendheid van de ondergrond 10 2.4.3....
report 1999
document
De Looff, A.K. (author)
INHOUDSOPGAVE 1. ONTWERP VAN EEN ASF ALTBEKLEDING 3 1.1. Beschouwde asfaltsoorten 3 1.2. Zones op het talud 3 1.2.1. Toepasbaarheid asfaltsoort per zone 3 1.2.2. Belastingzones 4 1.3. Dimensionering op wateroverdrukken 5 1.3.1. Doorlatendheid van de ondergrond 5 1.3.2. Bepaling van de maatgevende waterstanden 5 1.3.3. Bepaling van de benodigde...
report 1999
document
Klooster, P.J.F. (author)
other 1999
document
Klooster, P.J.F. (author)
other 1999
document
Den Toom, A.M. (author), Kranenburg, C. (author)
Wanneer in een vat een korrelvormige vaste stof met een vloeistof wordt gemengd en de dichtheid van de vaste stof groter is dan die van de vloeistof, zal de stof bezinken. In dat geval zullen er na verloop van tijd boven een bepaald niveau in het vat geen deeltjes van de vaste stof voorkomen waarvan de valsnelheid groter is dan de afstand van...
report 1992
document
Pennekamp, J.G.S. (author)
Het programmapakket berekent de intensiteit van de secundaire stroming danwel de bodemschuifspanning t.g.v. de secundaire stroming in een gegeven tweedimensionale stromingssituatie. Het pakket is bedoeld als uitbreiding op een tweedimensionale horizontale stromingssimulatie. Het is zodanig geschreven dat het aansluit op het simulatie pakket...
report 1985
document
Anonymous, A. (author)
Klassificatie, beschrijving en wijze van gebruik van de volgende instrumenten: - Stroomrichtingmeter - Peilstok - Echolood - Schroefpaal - Verhangmeter - Transportabele registrerende peilschaal - Drijvers - Slingerstroommeter (Planetarium, planeta) - Ottmolen - Stroomsnelheidsmeter "Dyna" - Gewone thermometers - Thermokoppels - Vangbakken en...
report 1944
Searched for: subject:"handleiding"
(1 - 9 of 9)