Searched for: subject:"haven"
(1 - 20 of 30)

Pages

document
Castelein, Tom (author)
This research evaluates the Pollution Haven Hypothesis for the chemical sector across the globe. It does so by creating a regression model which incorporates five constructs (market potential, infrastructure, factor cost, governance factors and a measure of environmental stringency) to explain the variance of foreign direct investment (FDI)...
master thesis 2018
document
Sarig, Alon (author)
The Dutch west Caribbean company is a modest proposal. The company was created as an architectural response to an ongoing geopolitical and geoeconomic process (the development of the offshore economy). A process, whereby not only unusual goods such as artworks, battles of wine and stolen antiquities (that were in times past, part of the...
master thesis 2017
document
Troelstra, B.J. (author)
A design for student housing. Nieuwe Haven, Delft
master thesis 2013
document
Van Beukering, T.J.C. (author)
master thesis 2013
document
Ikhayanti, A. (author)
This project is a combination of urban design, strategic urban planning and water protection in the coastal urban area of Scheveningen Haven. It focuses on tourism development, water defence, accessibility and spatial quality. Hence, the main goal of this project is to design Scheveningen Haven as a safe, accessible, attractive and lively...
master thesis 2012
document
Van Hoeckel, J.E.M. (author)
Dit rapport bekijkt de bereikbaarheid van de Rotterdamse haven in het jaar 2030 om een beeld te geven van de gesteldheid van de verschillende modaliteiten. Hierbij worden er drie modaliteiten bekeken namelijk de weg, het spoor en de binnenvaart. De algemene methode hierbij is om de knelpunten in het netwerk te vinden en een advies te geven hoe...
bachelor thesis 2012
document
Reijmerink, S.P. (author)
Volgens de Waterwet dienen elke zes jaar de Hydraulische Randvoorwaarden (HR) te worden vastgesteld. De HR bestaan uit hoogwaterstanden en golfrandvoorwaarden voor de toetsing van waterkeringen gegeven overschrijdingskansen welke in de wet zijn vastgesteld. Ook voor waterkeringen in havens en afgeschermde gebieden dienen de HR vastgesteld te...
master thesis 2012
document
Van Opzeeland, B. (author)
Woningbouwproject voor de afstudeerrichting dwellings. Gelegen in Amsterdam Noord waarbij het water en de boot centraal staan in het ontwerp en daardoor is er ook een haven ontstaan. A project situated in Amsterdam regarding new type of dwellings. In this case the water and the boats are central.
master thesis 2012
document
Lee, E.K.H. (author)
In opdracht van het Recreatieschap Westfriesland werd een onderzoek gestart naar het verzandingsprobleem in de vluchthaven Wijdenes. De vluchthaven kampte jarenlang met verzandingsproblemen en er zijn diverse onderzoeken en aanpassingen uitgevoerd, maar het probleem is nog steeds niet verholpen. Door de verscherpte wetgeving in 2008, zijn de...
master thesis 2011
document
Geerlings, J.C.S. (author)
Currently there are 20,000 to 40,000 yachts in Kuwait. The majority of these yachts is stored on land because the number of berths in Kuwait is not sufficient to accommodate them all. Besides yachts, there are approximately 1,000 fishing vessels in Kuwait. The facilities for fishermen are not of sufficient quality. To overcome these problems,...
master thesis 2010
document
Nordbeck, P.M. (author)
Maasvlakte 2 is het project waarmee de haven van Rotterdam wordt uitgebreid. Het sluit direct aan op de huidige Maasvlakte. De havenbekkens van beide Maasvlaktes worden verbonden door de Yangtzehaven in westelijke richting door te steken naar Maasvlakte 2. De doorsteek bestaat uit een voorfase waarin een kanaal wordt gegraven ten behoeve van de...
master thesis 2009
document
De Ruiter, E.J. (author)
Een gebouw ontworpen voor de nieuwe generatie ambachtsschool in Amsterdam Noord op de NDSM werf A building designed for the new generation craftsschool in Amsterdam North on the NDSM wharf
master thesis 2008
document
De Roon, L.A. (author)
master thesis 1995
document
Ploeger, E.L. (author)
Het afstudeerwerk bestaat uit drie delen: Deel A: Fysische effecten bij de import van LPG Deel B: Het masterplan Deel C: stabiliteit van de zuidelijke golfbreker In het masterplan van deze studie zal eerst gekeken worden naar de haven van Tuticorin in zijn huidige vorm. De ruimtelijke indeling en de verkeersstromen worden toegelicht. Daarna...
master thesis 1992
document
Caldera, G.R. (author)
Dit onderzoek betreft een nadere analyse van de mogelijkheden, die de havens van Curaçao bieden voor een ontwikkeling op korte en lange termijn. Doel van dit onderzoek is om: - de mogelijkheden van de haven beter te benutten. - de bedrijvigheid in de havens t.a.v. ruimtegebruik in goede banen te leiden. - de overheid en het havenbedrijf inzicht...
master thesis 1990
document
De Roos, R.G. (author)
Bij de opslag en overslag van gevaarlijke stoffen in een haven moet bij het doorlopen van alle ontwerp en lokatiekeuzeaspecten speciale aandacht worden besteed aan de veiligheidsaspecten. Bij gevaarlijke stoffen wordt gedacht aan stoffen die giftig, brandbaar pf explosief zijn als ze in een bepaalde concentratie in de lucht aanwezig zijn. Om...
master thesis 1990
document
Khu, Y.T. (author)
In de provincie Zuid-Sumatra in Indonesië ligt de havenstad Palembang. Voor deze provincie en zijn omgeving is het open blijven van de havens van essentieel belang. Deze havens zijn te bereiken via een 100 km. lange vaarweg over de Musi rivier. Door tal van ondiepten in de rivieren ontstaat grote wachttijd hetgeen een langdurige vaartijd...
master thesis 1989
document
Janknegt, M.O. (author)
Na een analyse van de overslag-capaciteiten van de haven van Madras, is een breder goederenpakket voor Ennore gedefinieerd. Door een analyse en een optimalisatie van de reis-kapitaal-en operationele kosten van het kolentransport tussen Paradip en Ennore, is het ontwerpschip berekend. Door het opstellen van randvoorwaarden, een functie-analyse...
master thesis 1988
document
Huizing, W.S. (author)
Om tot de gewenste nieuwe haven lay-out te komen zal de oude zeedijk opgehoogd moeten worden. Door eerst naar de verschillende manieren van ophogen en mogelijke dwarsprofielen te kijken is een keuze gemaakt van de vorm van de aangepaste dijk. De nieuwe hoogte van de zeedijk is op twee maatgevende punten berekend voornamelijk met de formules van...
master thesis 1988
document
Mommersteeg, M. (author)
De italiaanse oliemaatschappij A.G.LP. is van plan in de Middellandse Zee tussen Italië en Libië een offshore basis te ontwikkelen voor de winning van ruwe olie. In deze basis, Bouri Field, zullen eerst exploratieboringen verrich t worden, waarna later exploitatie plaats kan vinden. Tijdens de exploratiefase zullen er op de boorplatformen...
master thesis 1987
Searched for: subject:"haven"
(1 - 20 of 30)

Pages