Searched for: subject%3A%22havendam%22
(1 - 7 of 7)
document
Kuipe, C. (author), Klein Breteler, M. (author), Booster, L.N. (author), Eysink, W. (author)
In Zeeland zijn er vele havendammen die de primaire waterkering plaatselijk beschermen tegen grote golfaanval. Zelfs onder maatgevende omstandigheden zijn vele van deze dammen nog hoog genoeg om een belangrijke reducerende werking te hebben op de inkomende golven. Uiteraard kan de invloed van de golfreducerende werking van havendammen alleen in...
report 2006
document
Roos, A. (author)
Ten behoeve van de bouw van de havendammen en oeverkonstrukties te IJmuiden, Scheveningen en Hoek van Holland zijn miljoenen tonnen steen en grind gebruikt. Steen van 3 mm, tot stenen van 8 ton. Iedere soort steen heeft een bepaalde funktie in het geheel, waarop categorie, afmetingen, gewicht, e.d. moet worden afgestemd, b.v.: - voor de opbouw...
report 1976
document
Hakkeling, B. (author)
Handboek voor het ontwerpen en uitvoeren van kust- en oeverwerken, voorbeelden van deze werken (havendammen, dijken, kunstwerken). Systematische behandeling van de gebruikte materialen. Ontwerp van zinkstukken en kraagstukken. Ontwerp van bestortingen. Uitvoering van zinkwerk. Toegpassing van kunststofdoek (geotextiel).
report 1970
document
Van Oorschot, J. (author)
Meer in het bijzonder is het onderzoek gericht geweest op de volgende punten: - Het ontwikkelen van stortpatronen voor die gedeelten van de dammen die met behulp van de blokkenvaartuigen worden gebouwd. Tijdens de uitvoering zal dit stortsysteem eventueel kunnen worden aangepast aan de opgedane praktische ervaringen. Als gevolg van de gekozen...
report 1969
document
Van Oorschot, J.H. (author)
Bij het begin van de stabiliteitsproeven voor de havendammen te Scheveningen in de windgoot van het Laboratorium te Delft lijkt het nuttig de voorbereidende discussies samen te vatten en een overzicht te geven van de mogelijke dwarsprofielen. Het huidige overzicht kon ten opzichte van het eerder (medio 1965) verschenen exemplaar sterk te worden...
report 1966
document
Van Staal, G. (author)
In opdracht van de Rijkswaterstaat, Arrondissement Rotterdamse Waterweg, is door het Waterloopkundig Laboratorium in de windgoot van het laboratorium "de Voorst" een modelonderzoek uitgevoerd naar de golfoploop en de golfoverslag voor een aantal ontwerpen van de Nieuwe Zuiderdam te Hoek van Holland. Deze havendam zal ter bescherming dienen van...
report 1966
document
Van de Kreeke, J. (author), Paape, A. (author)
Onderzoek naar de vanuit waterloopkundig oogpunt aanvaardbare constructies voor de nieuwe havendammen bij Hoek van Holland. Twaalf alternatieve constructies zijn globaal uitgewerkt en met elkaar vergeleken (breuksteenopties, caissons en perronwanden).
report 1965
Searched for: subject%3A%22havendam%22
(1 - 7 of 7)