Searched for: subject:"havens"
(1 - 20 of 24)

Pages

document
van Duin, Ron (author)
Wat moet de havenstad Rotterdam gaan doen met alle toekomstige kansen en bedreigingen? Welke disruptieve veranderingen zijn bij uitstek geschikt voor de haven- en stadsontwikkeling en welke ontwikkelingen zien wij op ons afkomen? Op welke manier kunnen we daar op inspelen met het onderzoek en het onderwijs? Welke nieuwe kennis op het gebied van...
book 2017
document
Bijlsma, A.C. (author), Mol, A.C.S. (author), Winterwerp, J.C. (author)
report 2007
document
Anonymous, A. (author)
Dit rapport bevat een aanpassing aan het gelijknamige rapport uit 2002 met rapportnummer 2002.034. SAMENVATTING De hydraulische randvoorwaarden voor de Nederlandse primaire waterkeringen worden elke vijf jaar vastgesteld door de Minister van Verkeer en Waterstaat. Deze randvoorwaarden zijn buitengaats van havens afgegeven. Om de primaire...
report 2004
document
Stutterhelm, S. (author)
Vanaf augustus 2000 wordt de niet-verontreinigde en lichtverontreinigde baggerspecie uit het Rotterdamse havengebied grotendeels in de Verdiepte Loswal gestort. Bij een dergelijke grootschalige milieu-ingreep bestaat gezien de vergunningen en ontheffingen de verplichting om te monitoren. Vanaf augustus 2000 tot en met juli 2002 is er 7,01...
report 2002
document
Stikvoort, E. (author), Graveland, J. (author), Eertman, R.H.M. (author)
Het rapport Leve(n)de Noordrand is door RIKZ in opdracht van Rijkswaterstaat directie Zuid-Holland opgesteld. Het geeft een toekomstvisie op het herstel van het ecologische functioneren van de Noordrand op basis van een analyse van het huidige en vroegere ecologische functioneren, en de specifieke mogelijkheden en beperkingen van het gebied als...
report 2002
document
Anonymous, A. (author)
De hydraulische randvoorwaarden voor de Nederlandse primaire waterkeringen worden elke vijf jaar vastgesteld door de Minister van Verkeer en Waterstaat. Deze randvoorwaarden zijn buitengaats van havens afgegeven. Om de primaire waterkeringen die rondom de haven liggen te kunnen toetsen op veiligheid, is een vertaling nodig van de hydraulische...
report 2002
document
Hengst, S. (author), Tan, S.G. (author)
other 2001
document
Lanters, R.L.P. (author), Rozemeijer, M.J.C. (author), Hadderingh, R.H. (author), Heesen, M.J. (author)
In 1999 is in opdracht van RWS/Directie Zuid-Holland de samenstelling van de visstand in vier Rotterdamse havens onderzocht. Doel van dit onderzoek is om een beeld te krijgen van de samenstelling van de visstand in het Rotterdamse havengebied en om de mogelijke effecten van koelwaterlozingen in havenbekkens te achterhalen. Derhalve is in twee...
report 2000
document
Goossens, H. (author)
report 1993
document
Rosbergen, E. (author)
lecture notes 1992
document
Anonymous, A. (author)
Binnen het project M.K.G. (= Minimalisering Kosten Gnderhoudsbaggerwerk) opereert de werkgroep "Sedimentatiepatronen". Deze werkgroep onderzoekt en modelleert het aanslibbingsproces van havens. In het kader hiervan zijn op 26 april 1986 metingen uitgevoerd in en voor de Maashaven te Rotterdam. De metingen hadden tot doel inzicht te verschaffen...
report 1987
document
Bouwmeester, J. (author)
Deze geheel herziene handleiding vormt een onderdeel van het 3e-jaars kollege 'Havens en scheepvaartwegen' (f12N). Behandeld wordt de binnenscheepvaart in samenhang met de natuurlijke en kunstmatige vaarwegen. Voor wat betreft de natuurlijke scheepvaartwegen wordt, voor de morfologische processen en de ingrepen in een rivier die nodig zijn voor...
lecture notes 1987
document
CMO (author)
other 1986
document
Velsink, H. (author), Groenveld, R. (author)
Vervoersobjecten en vervoersmiddelen, nautical aspects of port planning, conventionele stukgoedafhandeling, beginselen van de havenplanning, visserijhavens, marinas, binnenhavens.
lecture notes 1985
document
Anonymus, N.N. (author)
report 1979
document
Tupang, C.W.L. (author)
lecture notes 1978
document
Thabet, R.A.H.A. (author)
report 1974
document
Van Bendegom, L. (author)
Inleiding havenbouw en havenbeheer. (jaartal geschat)
lecture notes 1970
document
Burgert, R. (author), Kuiler, H.C. (author), Lange, G.C. (author), Prins, G. (author), Krietemeyer, J.H. (author), Hagenaar, J.M.C. (author), Keijzer, M.J. (author)
Verslag met een welkomstwoord van D.J. Wansink en R. Burgert, een inleiding door prof. Kuiler, en presentaties over de samenwerking tussen havens en de scheepsbouw, de sleutels van het deltagebied, de problematiek van de mechanisatie van de overslag van goederen, de ontwikkelingen in de scheepsbouw en de economische consequenties van de...
report 1966
document
Van Yperen, R. (author)
Gegevens en beschouwingen over de inrichting en exploitatie van zeehandelshavens.
lecture notes 1964
Searched for: subject:"havens"
(1 - 20 of 24)

Pages