Searched for: subject%3A%22hergebruik%22
(1 - 20 of 23)

Pages

document
Welle Donker, F.M. (author), Braggaar, Rob (author), van Loenen, B. (author)
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) investeert veel in het verbeteren van de ontsluiting van open data. Met de NL DIGITAAL Data Agenda Overheid laat het ministerie van BZK ook zien dat er een duidelijke ambitie is om de burgers en ondernemers centraal te stellen en te komen tot gebruiker gedreven overheidsdata. Een...
report 2019
document
Brouwer, Lennart (author)
In de huidige maatschappij worden producten na hun levensduur als afval gezien. Er wordt met een zodanig hoge snelheid een grote hoeveelheid afval geproduceerd dat dit niet op een natuurlijke manier verwerkt kan worden. Dit resulteert in mogelijke schade voor het milieu en de gezondheid van mensen. Deze situatie vraagt om een nieuwe benadering...
master thesis 2018
document
Beukeboom, F. (author)
De wereld ontwikkelt zich in een steeds grotere afvalberg door vooruitstrevende economie en innovaties op nieuwe producten. Deze afvalberg zal uiteindelijk moeten worden hergebruikt om het materiaal te kunnen herintegreren in de maatschappij. Deze onderzoekspaper gaat over de wijze van hergebruik in de Architectuur. Er zijn verschillende plannen...
master thesis 2017
document
Thelen, M.M. (author)
Graduation at ExploreLab 16 Topic: "E-motion Pictures - culture for attachment" Research: An exploration into the addoption of culture in depopulation policies by local governments of shrinking areas, in order to promote attachment of local inhabitants. Design: The design of an art cinema in Heerlen, Parkstad Limburg (NL), as an examplary case...
master thesis 2014
document
Gorter, W.J. (author)
De Afrikaanderwijk in Rotterdam-Zuid bestaat voor een relatief groot deel uit een oude en versleten bebouwing. De wijk is, op basis van metingen van de sociale index, aangewezen als probleemwijk. De situatie behoeft vernieuwing, waarvoor momenteel 1 plan in uitvoering is. Dit plan ‘Parkstad’ is vastgelegd in een grootschalig masterplan waarin...
master thesis 2014
document
De Jager, J. (author)
Hergebruik-opgave van een kerkgebouw in Amsterdam West. Transformatie naar wijkcentrum voor de hele buurt.
master thesis 2014
document
Kloet Juliao, Y.G. (author)
Post-Exodus or the involuntary prisoners of Architecture, is a project about corrupt well intended top-down pretentions. A project about when utopia becomes dystopia. About when the built environment becomes out of tune with experienced and desired reality. Accumulating to the point of large scale vacancy and crisis. The focus of the project...
master thesis 2012
document
Bos, A.H. (author)
Rotterdam Zuid kent vele problemen die zich concentreren in de oude wijken rondom de oude havens. Door enorme schooluitval en jeugdwerkloosheid ontstaat er de kans van een opgroeiende verloren generatie die geen aansluiting vindt met de arbeidsmarkt. Daarnaast is het voor bedrijven steeds lastiger om gekwalificeerd personeel te vinden. Als...
master thesis 2012
document
Laros, A.K.S. (author)
Graduation at ExploreLab 12 Topic: "Trondheim warehouses - past, present & future" Research: An exploration of the reusability of the wooden warehouses in Trondheim, Norway. (The uploaded research is only part of the work done, please contact me form more information about the full research.) Design: A masterplan for the warehouses and the area...
master thesis 2012
document
Bochanen, F.A. (author)
Na de inpoldering van het Haarlemmermeer halverwege de 19e eeuw was de polder een groot productielandschap. Hier is weinig van overgebleven. Een groot deel van de polder is volgebouwd en het landbouwgebied dat er nog is staat onder druk, niet op de laatste plaats vanwege het zilte water dat omhoog komt en problematisch is voor de landbouw. Met...
master thesis 2012
document
Zu Castell-Rüdenhausen, R.F. (author)
Studie naar een architectonische interventie in een in onbruik geraakt protestants kerkgebouw in Kanaleneiland?Zuid, Utrecht. 
master thesis 2012
document
De Jong, V.I. (author)
Het ontwerpproject betreft een herbestemming van een voormalige watertoren gelegen langs de Vaartse Rijn in Utrecht. Bij de herbestemming krijgt de watertoren een publieke functie als restaurant met uitzichtpunt. In 1998 is de watertoren grondig gereconstrueerd. Hierbij is de verloren gegane bakstenen ommanteling van de kop weer teruggebouwd....
master thesis 2012
document
Kroon, L.K. (author)
In de Utrechtse wijk Hoograven (Utrecht-Zuid) staat al decennialang een ruïne van een steenfabriek, vlakbij de splitsing van de Vaartse Rijn en het Merwedekanaal, even ten noorden van de A12. De steenfabriek, met de naam "De Liesbosch", stamt uit 1916, maar sinds 1983 resten er slechts vier muren. Tijdens dit afstudeerproject is een studie...
master thesis 2012
document
Keizer, W.J. (author), Koopmans, U.K. (author)
De titel ‘Op zoek naar een nieuw ruraal ideaal’ staat voor een strategie met als doel een zelfstandige en duurzame dorpsgemeenschap te scheppen bestaande uit oorspronkelijke bewoners en nieuwkomers. De strategie is toegespitst op het aansporen en betrekken van de lokale bevolking en omvat drie elementen; een reizende kermis als initiator, een...
master thesis 2012
document
Westerhuis, B.R. (author)
Interventie in een voormalige sigarettenfabriek te Zevenaar, hoe maak ke deze publiek toegankelijk zodat het karakter van het fabrieksterrein behouden blijft maar er ook een stap naar een nieuwe publieke functie wordt gemaakt. Dit heeft geleid tot een ontwerp voor een multifunctioneel centrum in de fabriekshal met onderandere een brede school.
master thesis 2011
document
Van Rooijen, E.R. (author)
Sinds april 2010 staat het kasteel van Gemert leeg. Om sloop te voorkomen moet er een nieuwe functie worden gezocht. Gezien het verleden en de locatie heb ik in mijn ontwerp gekozen voor een Koninklijke Militaire Academie.
master thesis 2011
document
Arens, A.B. (author)
Onderzoek naar de mogelijk- en onmogelijkheden van bouwen met vezelhoudend kunststof wat geresulteerd heeft in een ontwerp van 117 bijzondere studentenwoningen in een bestaande structuur van een voormalig meelmagazijn aan de singel in Leiden.
master thesis 2007
document
Van Ruiten, L.H.A.M. (author)
Ten behoeve van het beleid voor de bouwgrondstoffen-voorziening worden jaarlijks cijfers ingezameld over de productie en afzet van secundaire grondstoffen. Daarbij wordt tevens aandacht gegeven aan actuele ontwikkelingen rond deze grondstoffen. Voor het jaar 2000 zijn de volgende secundaire grondstoffen meegenomen: AVI-bademas, AVI-vliegas,...
report 2001
document
Verhoeks, M.M.E.A. (author), Schut-Baak, P.A. (author), Van Rongen, C.T.H. (author), Schuur, A. (author), Thijssen, C.C.F. (author), Verhoef, L.G.W. (author)
book 1995
document
Stellingwerff, M.C. (author), Reijers, E.P.T. (author), Houben, H.M.A. (author), Van Mill, A.J. (author), Van Rongen, C.T.H. (author)
book 1994
Searched for: subject%3A%22hergebruik%22
(1 - 20 of 23)

Pages