Searched for: subject%3A%22herontwikkeling%22
(1 - 20 of 20)
document
Daamen, T.A. (author)
Onder de rook van Rotterdam wordt op innovatieve wijze gewerkt aan de toekomst van de Schiedamse havens. Geen ontwikkelaars of architecten, maar in het gebied aanwezige offshorebedrijven hebben hiertoe het initiatief genomen. Geen transformatie tot stedelijk gebied, maar ondernemerschap en behoud en verduurzaming van het maritieme karakter...
journal article 2017
document
Koning, N. (author)
De Nederlandse binnenstad wordt veelal geassocieerd met een grote concentratie aan mensen, een hoge bebouwingsdichtheid en een sterke vraag naar ruimte. De afgelopen dertig jaar is er dan ook een aanzienlijke bevolkingsgroei waarneembaar in de grootste steden (Fig 1-1). De aantrekkings- kracht van de stad lijkt steeds sterker te worden, op zowel...
master thesis 2015
document
Steigenga, P.L. (author)
De afgelopen decennia zijn er in Nederland veel binnenstedelijke gebieden ontwikkeld. Onder druk van de economische crisis zijn de condities van de Nederlandse gebiedsontwikkeling vloeibaar geworden. De aard van de opgave verandert steeds meer richting het herontwikkelen van binnenstedelijke gebieden. Daarnaast is het minder vanzelfsprekend dat...
master thesis 2015
document
Wobbes, T.H. (author)
Centraal in dit onderzoek staat de herontwikkeling van het militaire terrein Sijsele voor reductie, hergebruik en duurzame opwekking van emergy in de regio. De grootste opgave voor de ruimtelijke planning is deze eeuw door de verschillende stedelijke schaalniveaus heen, van gebouw tot regio, de transitie naar hernieuwbare energiebronnen. De...
master thesis 2014
document
Van den Eijnden, R.C.W.M. (author)
Onderzoek en ontwerp voor een voormalig industrieel gebied in de stad Bergen op Zoom. Hoofdvraag welke wordt beantwoord is; Welk stedenbouwkundig ontwerp kan een bijdrage leveren aan de transformatie van een voormalig industrieel gebied, wat fragmentatie in de directe omgeving moet verminderen, in tijden van economische recessie?
master thesis 2014
document
Blanksma, A.K. (author)
Since the economic crisis in 2008 there is a common impression that things are about to change. No more large scale newly built neighbourhoods, growth is no longer a keyword. More transformation, reuse and redevelopment within the existing city boundaries is. New building assignments like increasing number of 1- and 2 person households and...
master thesis 2013
document
Fleuren, G.H.P. (author)
Een studie naar de succes- en faalfactoren en de belangen en mogelijkheden van de actoren bij herontwikkeling van kantoren in Nederland.
master thesis 2013
document
Schellekens, F.P. (author)
Het doel van het onderzoek is het traceren van het (bewust of onbewust) gevolgde strategisch proces voor de herontwikkeling van het DSM terrein te Delft, en vervolgens het vormen van een strategisch advies voor de belanghebbende ‘Triple Helix’ actoren. Hiertoe wordt de kern van het onderzoek opgedeeld in het terugblikken op de DSM casus en...
master thesis 2013
document
Schrama, L.A. (author)
Een herontwerp voor een nieuw hoofdkantoor voor KEMA in Arnhem in een leegstaand on gewaardeerd jaren 80 gebouw
master thesis 2013
document
Kloet Juliao, Y.G. (author)
Post-Exodus or the involuntary prisoners of Architecture, is a project about corrupt well intended top-down pretentions. A project about when utopia becomes dystopia. About when the built environment becomes out of tune with experienced and desired reality. Accumulating to the point of large scale vacancy and crisis. The focus of the project...
master thesis 2012
document
Pronk, T.M.S. (author)
Herontwikkeling van O.P.G. complex Utrecht-zuid tot stedelijke kern met publieke functies. Hierin het transformeren van een opslagloods tot een publiek gebouw met o.a. bibliotheek, mediazaal, auditorium, expositie en grand-cafe.
master thesis 2012
document
Van der Waal, C.J. (author)
Creatieve economie inzetten als middel tot revitalisatie van postindustriële gebieden heb ik gekozen als opgave voor mijn duale afstudeerproject aan de faculteit bouwkunde TU Delft. In dit project is onderzoek gedaan naar de creatieve economie als middel om de Schieoevers te transformeren van een geïsoleerd gebied naar een industrie-wijk met...
master thesis 2011
document
Winters, E.J. (author)
bachelor thesis 2011
document
Sleebos, M.M. (author)
Dit afstudeerproject heeft zich gericht op de stedelijke herontwikkeling van Rotterdam Zuid. In het onderzoek is gekeken naar de betekenis van de Oldegaarde en het Zuiderpark in de stad en op lokaal niveau. De nadruk lag hierbij op ruimtelijke interventies in het publieke domein. Het project omvat een masterplan voor de ontwikkeling van de...
master thesis 2010
document
Brinks, L.P.M. (author)
De naam van het project Parkeren+ is De Loge. De naam is tot stand gekomen om de bezoeker een theatrale beleving te geven van een entree en als gast te worden ontvangen. Om tot nieuwe betekenissen te komen zullen we geprivatiseerde ruimtes zoals parkeergarages anders moeten benaderen. Parkeergarages behoren meestal niet tot de openbare ruimte....
master thesis 2010
document
Liong, S.W. (author)
De herontwikkeling van binnenstedelijke stationsgebieden is niet eenvoudig te realiseren. De continue veranderingen in het bestaande binnenstedelijke gebied, de verscheidenheid aan vastgoedfuncties gecombineerd met (spoor)wegeninfrastructuur, de aanwezigheid van veel betrokken actoren en hun belangen, de grootte van het gebied, de verschillende...
master thesis 2010
document
Schouten, G.J.C. (author)
"Het gaat niet goed met de buurt- en wijkwinkelcentra. Wanneer er niets gebeurt treedt een neerwaarts spiraal in werking met alle gevolgen van dien" is een veelgehoorde uitspraak die in veel gemeentelijke detailhandelsnota's is terug te vinden. De problematiek rond de buurt-/wijkwinkelcentra wordt door veel partijen inmiddels breeduit...
master thesis 2006
document
Hallie, A.G.P. (author)
De regioboulevard is een visie voor de herontwikkeling van de snelweg A58 tot een stadsweg met daaraan gekoppeld een divers stedelijk programma. Zowel in de lengte van de boulevard als in de breedte worden zowel bestaand als toekomstig programma aan elkaar gekoppeld. Het downgraden van de snelweg tot stadsweg zorgt ervoor dat de stad die nu in...
master thesis 2005
document
Njo, V. (author)
In 1989 the European television satellite Olympus is launched with an Ariane rocket. This event caused a transition in the audiovisual sector from a situation where every reception of television broadcasts is controlled from the land, to a situation where reception of broadcasts is possible, live from out of space. The competition between...
master thesis 2002
document
Andriessen, J.W. (author)
Procesmanagement van Transformatie Het procesverloop van een transformatieproces is complexer proces dan een nieuwbouwproces omdat een bestaand gebouw of complex een aantal gebouwspecifieke randvoorwaarden met zich meebrengt. Dit vergroot de kans op onvoorziene omstandigheden waardoor een transformatieproces moeilijker beheersbaar wordt dan een...
master thesis 1999
Searched for: subject%3A%22herontwikkeling%22
(1 - 20 of 20)