Searched for: subject:"herstructurering"
(1 - 20 of 25)

Pages

document
Wassenberg, F. (author), Verhage, R. (author)
Dit artikel gaat in op de Franse aanpak van stedelijke vernieuwing, en schetst de omslag van een meer socialere naar een meer fysieke ingrijpende politiek.
journal article 2012
document
Posthumus, H. (author), Kleinhans, R.J. (author), Bolt, G. (author)
book 2012
document
Van Dorst, M. (author), Geerling, L. (author), De Graaf, P. (author), Vink Jacques, J. (author), Van de Wal, H. (author)
Duurzame (her)ontwikkeling is in de stedenbouw een vanzelfsprekend uitgangspunt geworden. In theorie en praktijk is er echter nog geen eenduidige definitie, noch een benadering van duurzame stedenbouw. Dit boek is het resultaat van een ontwerpend onderzoek waarin verschillende benaderingen van duurzame stedenbouw op één locatie zijn...
book 2011
document
Kleinhans, R.J. (author), Bolt, G. (author)
Binnen het onderzoeksprogramma ‘Kennis voor krachtige Steden’ van Nicis Institute zijn meer dan veertig projecten in uitvoering. Dit rapport is het resultaat van één van deze onderzoeken, namelijk het onderzoek ‘Verval van buurten en de betekenis van sociale cohesie. Op zoek naar omslagpunten, vervalmechanismen en aangrijpingspunten voor beleid’...
report 2010
document
Wassenberg, F. (author), Verhage, R. (author), Reinders, L. (author)
De buitenwijken van Franse steden staan niet goed bekend. Rellen. Hoogbouwflats. Troosteloos. Triest. Kansarm. De grands ensembles in de banlieue. In dit rapport vergelijken we Franse en Nederlandse wijken, en tevens het vernieuwingsbeleid in beide landen. Er zijn opvallende overeenkomsten en verschillen.
report 2006
document
Kleinhans, R.J. (author)
doctoral thesis 2005
document
Kleinhans, R.J. (author)
book 2005
document
Helleman, G. (author), Wassenberg, F. (author)
De wijken waar in de jaren zeventig stadsvernieuwing plaatsvond, zijn soms al weer toe aan herstructurering. wat ging er niet goed?
journal article 2001
document
Kleinhans, R. (author), Wassenberg, F. (author)
book 1999
document
Van Rooijen, H. (author), Wassenberg, F. (author), Gunsing, R. (author), Meijering, G. (author)
book 1999
document
Raat, R. (author), Ouwehand, A.L. (author)
book 1999
document
Heeger, H. (author), Philipsen, E. (author)
report 1999
document
Priemus, H. (author), Philipsen, E. (author)
book 1999
document
Raat, R. (author)
book 1999
document
Priemus, H. (author), Van Aalst, I. (author), Louw, E. (author)
book 1998
document
Raat, R. (author), Wassenberg, F. (author)
book 1998
document
Van Aalst, I. (author), Lambregts, B.W. (author), Kloosterman, R.C. (author)
book 1998
document
Van Rooijen, H. (author), Raat, R. (author)
book 1998
document
Wassenberg, F. (author), Kuyers, L. (author)
Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van: Vestia Zoetermeer, R.K. Woningbouwvereniging 'De Goede Woning', Christelijke Woningstichting Zoetermeer (CWZ), Gemeente Zoetermeer
book 1998
document
Priemus, H. (author), Kloosterman, R.C. (author), Lambregts, B.W. (author), Kruythoff, H.M. (author), Den Draak, J. (author)
book 1998
Searched for: subject:"herstructurering"
(1 - 20 of 25)

Pages