Searched for: subject%3A%22hydraulica%22
(1 - 14 of 14)
document
Den Bieman, J. (author)
In het voorliggende rapport worden getallen voor de Hydraulische Belastingen 2017 voor duinwaterkeringen gepresenteerd, zoals afgeleid met het softwareprogramma Hydra-Ring. Daarnaast wordt er een vergelijking gemaakt met de Hydraulische Randvoorwaarden 2006, zowel wat betreft uitgangspunten voor de berekeningen als resulterende getallen.
report 2016
document
Groeneweg, J. (author), Doorn, N. (author)
report 2006
document
Groeneweg, J. (author), Doorn, N. (author)
report 2006
document
Groeneweg, J. (author)
report 2004
document
Stolker, C. (author), Dijkman, J.P.M. (author)
report 2003
document
Baan, P.J.A. (author), Ververs, M. (author), Diermanse, F.L.M. (author), Stone, K. (author)
report 2003
document
Crebas, J. (author)
report 2003
document
Hendriks, A. (author)
report 2003
document
Crebas, J. (author)
report 2003
document
Klijn, F. (author), Maaten, R. (author), Buren, R. van (author), Crebas, J. (author), Schijndel, S.A.H. van (author), Stolker, C. (author)
report 2001
document
Thijsse, J.Th. (author)
Collegediktaat hydraulica
report 1960
document
De Vries, M. (author)
Elementaire inleiding in de hydraulica ten behoeve van HTS praktikanten in het Waterloopkundig Laboratorium. Deel 1 bevat de grondslagen van de permanente beweging [volgens de indeling van de Technische Vraagbaak (deel W, Thijsse)]. In deel 2 worden enige bijzondere onderdelen behandeld, zoals golven, zandtransport en schaalregels. In deel 3...
report 1959
document
Thijsse, J.Th. (author)
Collegedictaat Hydraulica, bewerkt door H. van Wijngaarden, Rijkswaterstaat, Directie Bovenrivieren, Afd.Studiedienst.
report 1952
document
Thijsse, J.T. (author)
Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleeraar aan de Technische Hoogeschool te Delft
public lecture 1938
Searched for: subject%3A%22hydraulica%22
(1 - 14 of 14)