Searched for: subject%3A%22hydraulische%255C+belasting%22
(1 - 7 of 7)
document
Van Velzen, E. (author), Beyer, D. (author), Berger, H. (author), Geerse, C. (author), Schelfhout, H. (author)
Het Technisch Rapport Ontwerpbelastingen voor het rivierengebied is een hulpmiddel bij het vaststellen van de belastingen waarmee rekening dient te worden gehouden in een technisch ontwerp van een waterkering of rivierverruiming. De kern wordt gevormd door de hydraulische belastingen maar er is ook aandacht voor belastingen die niet direct door...
report 2007
document
Verheij, H.J. (author), Stoutjesdijk, T.P. (author)
report 2006
document
Jongeling, T.H.G. (author)
Het is in Nederland gebruikelijk om de beweegbare onderdelen van stuwen, sluizen, hoogwaterkeringen, en andere waterbouwkundige werken in staal uit te voeren. Stalen onderdelen, zoals schuiven en deuren, vergen echter veel onderhoud. Daarom zijn er ontwikkelingen op gang gekomen die hebben geleid tot constructies die minder onderhoud vragen,...
report 2005
document
Kuiper, C. (author)
report 2000
document
Van der Meer, J.W. (author)
Dit verslag is een aangepaste versie van het gelijknamige verslag uit 1993. Het verslag geeft een samenvatting van nieuwe resultaten met betrekking tot golfoploop en golfoverslag bij dijken. Het verslag geeft hiervoor ontwerp- of toetsformules. Verschillende invloeden zijn door middel van reductiefactoren in de formules verwerkt. Dit zijn de...
report 1997
document
Jong, R.J. de. (author)
report 1985
document
Vermeer, A.C.M. (author)
report 1981
Searched for: subject%3A%22hydraulische%255C+belasting%22
(1 - 7 of 7)