Searched for: subject%3A%22hydrodynamische%255C%2Bkrachten%22
(1 - 2 of 2)
document
Griekspoor, T. (author)
Dit verslag geeft een stap voor stap beschrijving van het oplossen van een door de vakgroep kustwaterbouwkunde gesteld probleem. Binnen deze vakgroep was behoefte aan een computerprogramma dat in combinatie met een staafkrachtenprogramma geschikt is voor het maken van een statische analyse van ruimtelijke vakwerkconstructies in zee (jackets e.d....
master thesis 1985
document
Pinkster, J.A. (author)
In het kader van het onderzoekprogramma "Schepen in dwarsstroom" zijn door het Nederlands Scheepsbouwkundig Proefstation in opdracht van de werkgroep "Schepen in dwarsstroom" modelproeven en berekeningen uitgevoerd ter bepaling van de stroomkrachten uitgeoefend op een vastgehouden model van een geladen 200.000 DWT tanker, varend met een...
report 1979