Searched for: subject%3A%22hydrologie%22
(1 - 20 of 24)

Pages

document
Rongen, G.W.F. (author), Strijker, B. (author), Pol, J.C. (author), Kok, M. (author), Kolen, B. (author), Rikkert, S.J.H. (author), Schlumberger, J. (author), van Haren, M. (author), Wüthrich, D. (author)
In juli 2021 zijn grote delen van Limburg getroffen door hevige regenval en overstromingen. Ook delen van België en Duitsland overstroomden met zeer veel schade en verlies aan mensenlevens tot gevolg. Dit betrof een extreme en ongeëvenaarde gebeurtenis met enorme impact. Daarom is naar aanleiding van de overstromingen deze verkenning uitgevoerd...
report 2021
document
Bonte, M. (author)
Het Markermeer is meer ‘climate proof’ dan het IJsselmeer en heeft onder het huidige waterbeheer minder last van verzilting als gevolg van klimaatverandering, zeespiegelstijging en veranderende hydrologie van de Rijn dan het IJsselmeer. Dit blijkt uit een modelstudie waarbij water en chloride dynamisch in de tijd zijn gesimuleerd....
report 2009
document
Cirkel, D.G. (author)
In deze rapportage wordt een beschrijving gegeven van het geohydrologische systeem en de opzet en calibratie van een grondwatermodel van de omgeving van pompstation Heumensoord. Pompstation Heumensoord is gelegen in Gelderland, tegen de zuidrand van de stad Nijmegen. De ondergrond van het gebied rond het pompstation bestaat uit (in de...
report 2007
document
Weerts, A.H. (author)
report 2007
document
Linde, A.H. te (author)
report 2006
document
Kwadijk, J.C.J. (author)
report 2004
document
Klis, H. van der (author)
report 2004
document
Anonymous, A. (author)
De spuicapaciteit in de Afsluitdijk is momenteel onvoldoende om het winterstreefpeil van het IJsselmeer te handhaven. In de toekomst zal de handhaving van het Ijsselmeerpeil nog moeilijker worden door de verwachte klimaatverandering als gevolg van het broeikaseffect met als gevolg een versnelde stijging van de zeespiegel en een toename van de...
report 2004
document
Dunnewold, J. (author)
book 1998
document
Vat, M.P. van der (author), Alexandrov, B.G. (author), Voloshkevich, A.M. (author)
report 1997
document
Balfoort, H.W. (author)
report 1996
document
Brandsma, T. (author)
doctoral thesis 1995
document
report 1994
document
Rosbergen, E. (author)
lecture notes 1992
document
Van de Paverd, M. (author)
Bij het maken van adviesprojecten bleek het vaak nodig te zijn om een verklarende woordenlijst op te nemen van moeilijke woorden. Dit is onze eerste aanzet om tot een eens luidende woordenlijst te komen. De lijst bevat een vijftal catagoriën te weten: geohydrologie, grondmechanica, duinen, kustwaterbouw en risicoanalyse. De woorden zijn...
report 1992
document
Kjerfve, B. (author)
A description of Mangrove ecosystems. Especially the hydrological processes in these ecosystems are described. The rapport can be used as manual for studies in these Mangrove ecosystems as the rapport gives several points of attention for these studies. Furthermore the rapport gives several hints on how to analyze the data. Next to these hints...
report 1990
document
Kohsiek, L.H.M. (author), Mulder, J.P.M. (author)
Het ondiepe zeegebied voor de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden - de Voordelta - wordt, in tegenstelling tot het zeegebied voor de Hollandse kust, gekenmerkt door een grillig stelsel van geulen en banken. De Voordelta is de laatste decennia sterk aan het veranderen. Belangrijkste oorzaak vormt de uitvoering van het Deltaplan: de afsluiting van...
report 1989
document
Praagman, N. (author), Van Dijk, R. (author), Dijkzeul, J. (author), De Kok, J.M. (author), Plieger, R. (author)
Resultaten van twee 3-D simulatiemodellen worden getoond en deels vergeleken met de resultaten van een 2-D model. Tevens wordt achtergrondinformatie gegeven over de aangebrachte vereenvoudigingen in de beschrijvende vergelijkingen en over de gebruikte numeriek-wiskundige technieken. De uitkomsten van de berekeningen sluiten zowel kwalitatief als...
report 1988
document
Vos, M.J. (author)
HYDROLIN gaat de mogelijkheden bieden om meetseries van neerslag en afvoer te verwerken in diverse modellen. Na de invoer van de meetseries via het toetsenbord kunnen hieraan diverse bewerkingen worden gedaan, zoals het aanbrengen van verliezen en scheidingen, teneinde met een keuze uit een scala van modellen een neerslag - afvoerrelatie af te...
student report 1988
document
Brilhuis, R. (author)
In deze nota zijn gereviseerde resultaten gepresenteerd van de gelijknamige nota 83.12 van ing. J. Zeekant, directie Waterhuishouding en Waterbeweging district Zuidoost Arnhem. Sinds het verschijnen van nota 83.12 zijn de waterstanden behorend bij de maatgevende afvoer vastgesteld. Deze gegevens alsmede recente gegevens van bodemliggingen en...
report 1988
Searched for: subject%3A%22hydrologie%22
(1 - 20 of 24)

Pages