Searched for: subject%3A%22inspectie%22
(1 - 6 of 6)
document
De Looff, A.K. (author)
In deze notitie is het monitoren van de teruggang van sterkte op basis van de maatgevende rek berekend uit het met een valgewicht-deflectiemeter gemeten deflectieprofiel nader uitgewerkt. Deze metingen moeten periodiek worden uitgevoerd. Op basis van een toename van de maatgevende rek en de minersom wordt bepaald of de eindscore 'goed' is,...
report 2009
document
Blanken, A. (author), Gurp, C.A.P.M. (author), De Looff, A.K. (author)
Periodiek moeten asfaltdijkbekledingen in Nederland worden onderworpen aan een veiligheidsbeoordeling. Hiervoor wordt de structurele conditie aan de hand van een vaste beoordelingsmethode vastgelegd. Op basis van deze structurele conditie wordt de veiligheid tegen het schadebrengend effect van golfklappen vastgesteld. In 2007 is een studie [1]...
report 2009
document
Van Egdom, H.M. (author), Wels, H.R. (author)
Expex is als praktijkgericht inspectie- en adviesbureau werkzaam op de bestaande vastgoedmarkt. Het bedrijf brengt verscheidene adviezen en rapportages uit naar aanleiding van uitgevoerde inspecties. Voorbeelden hiervan zijn onder andere het Meerjarig Onderhouds Prognose (MJOP) over woningen van woningcoraties en Energie Prestatie Label (EPA)....
bachelor thesis 2008
document
Gurp, C.A.P.M. (author), Westera, G.E. (author), De Looff, A.K. (author)
In de afgelopen jaren is een methode ontwikkeld voor het toetsen van asfaltdijkbekledingen op veiligheid die op een aantal punten verbetering en aanvulling nodig heeft. Een belangrijk onderdeel van de veiligheidsbeoordeling is de gedetailleerde beoordeling op golfklappen die voor alle bekledingen ouder dan 30 jaar moet worden uitgevoerd. Deze...
report 2008
document
De Looff, A.K. (author), Weijers, M. (author)
In dit rapport zijn de uitgevoerde veldwerkzaamheden om te komen tot een niet-destructieve meetmethode voor detectie van aangetast asfalt onder een oppervlakbehandeling beschreven. Uit recente ervaringen met enkele dijkvakken in Friesland is gebleken dat delen van een dijkbekleding onvoldoende kunnen zijn hoewel kort daarvoor een gedetailleerde...
report 2008
document
Van Herpen, H. (author)
Gezien de beschikbare tijd is het onderzoek in principe beperkt gebleven tot systemen bestemd voor reeds bestaande civieltechnische voorzieningen (geen nieuwbouw), die een directe relatie tussen inspectie en onderhoudsprognose leggen en waarvan de beschikbare kennis goed toegankelijk is. De volgende systemen zijn onderzocht: 1. wegen 2....
report 1988
Searched for: subject%3A%22inspectie%22
(1 - 6 of 6)