Searched for: subject%3A%22kanalen%22
(1 - 19 of 19)
document
Brolsma, J.U. (author)
Dit rapport beschrijft in beknopte vorm de ontwikkeling van de vaarwegen en de binnenvaart vanaf het begin van de jaartelling tot het einde van de twintigste eeuw. Niet alleen de beroepsvaart komt aan de orde, ook de sector van de recreatievaart. Het zwaartepunt ligt in de negentiende en twintigste eeuw en in Nederland. Omdat binnenvaart bij...
report 2010
document
Hijdra, A. (author)
Door de ontwikkelingen in de binnenvaart op het gebied van schaalvergroting en het gebruik van nieuwe sterkere materialen voor de trossen is er enige zorg ontstaan bij beheerders en gebruikers van de vaarweg of de ontwerprichtlijn voor afmeervoorzieningen hier voldoende rekening mee houdt. Deze ontwerprichtlijn komt voort uit de Richtlijnen...
report 2004
document
Rosbergen, E. (author)
lecture notes 1992
document
Oosterlee, C.W. (author), Wesseling, P. (author)
report 1992
document
Korteweg, A.L. (author), Verkade, J. (author), Steketee, A. (author), Polderman, W. (author)
Dit rapport geeft de resultaten van een kort onderzoek naar de onderhoudstoestand van dit moment van de rijksvaarwegen en van de hoofdvaarwegen in de provincies Friesland en Groningen. Het onderzoek steunt gedeeltelijk op gegevens die in het kader van het onderzoek naar Rationeel Onderhoud Natte Infrastructuur (RONIS) zijn verzameld. Uit het...
report 1987
document
Bouwmeester, J. (author)
Deze geheel herziene handleiding vormt een onderdeel van het 3e-jaars kollege 'Havens en scheepvaartwegen' (f12N). Behandeld wordt de binnenscheepvaart in samenhang met de natuurlijke en kunstmatige vaarwegen. Voor wat betreft de natuurlijke scheepvaartwegen wordt, voor de morfologische processen en de ingrepen in een rivier die nodig zijn voor...
lecture notes 1987
document
Ton, P. (author)
Deze studie beoogt een beknopt overzicht te geven van het Belgisch binnenvaartwegennet en van het vervoer te water in België. België beschikt over een uitgebreid waterwegennet, bestaande uit een groot aantal kanalen en rivieren. Dit net heeft in de loop van de tijd heel wat uitbreidingen en moderniseringen ondergaan en ook nu nog zijn een groot...
master thesis 1983
document
Builtjes, P.J.H. (author)
Een overzicht wordt gegeven van bij modellen gemeten snelheidsverdelingen over de dwarsdoorsnede van vier kanalen met verschillende bodemprofielen. Teneinde ook voor kanalen met andere bodemprofielen snelheidsverdelingen te kunnen bepalen, is een generalisatie gemaakt van de gemeten verdelingen. Als illustratie van het gebruik van de gevonden...
report 1981
document
Lohuizen, H.P.S. (author)
lecture notes 1978
document
Oosterveld, D. (author)
In deel I is uiteengezet , hoe de simulatie verloopt van het passeren door schepen van een sluizencomplex en het doorlopen van een netwerk van kanalen. Het eerste gedeelte van dit deel handelt over de optimalisatie van het scheepvaartverkeer in het netwerk. Uit de simulatie blijkt, dat de schepen, die bij een generator van het te simuleren...
master thesis 1976
document
Koster, J. (author)
report 1972
document
Koster, J. (author)
report 1970
document
Koster, J. (author)
report 1967
document
Koster, J. (author), Voorde, C.B. van de (author), Bosch, J.J. van den (author)
report 1967
document
Koster, J. (author)
report 1967
document
In 't Veld, J.K. (author)
report 1966
document
Van Bendegom, L. (author)
Collegedictaat in aansluiting van het vak Scheepvaartwegen.
lecture notes 1958
document
Anonymous, A. (author)
In het rapport wordt kritiek geleverd over de voorgestelde normalisatie van de Nederlandsche vaarwegen. Tevens worden nieuwe normalisatie-afmetingen voorgesteld.
report 1933
document
Lely, C. (author)
Verhandeling waarin betoogd wordt dat het graven van een Keulsche Vaart tussen Amsterdam en de Rijn (via de Vecht, Utrecht, Vreeswijk, Vianen naar Gorinchem) nauwelijks een betere oplossing is dan het verbeteren van de vaart van Amsterdam naar de Rijn via Gouda. Lely pleit er dan ook voor om die Keulse vaart niet aan te leggen, en wat geld te...
report 1881
Searched for: subject%3A%22kanalen%22
(1 - 19 of 19)