Searched for: subject%3A%22kleppen%22
(1 - 6 of 6)
document
Stoop, J.D. (author)
Een hoogwaterkering bestaande uit een aantal opdrijfbare kleppen, die scharnierend aan de bodem zijn bevestigd, kan in kerende toestand onder invloed van invallende golven in resonantie raken. Dit kan leiden tot grote uitwijkingen uit de evenwichtsstand van de individuele kleppen, wat onder andere grote belastingen op de scharnieren tot gevolg...
master thesis 1993
document
Mabesoone, F.C. (author), Snel, M.J. (author)
Naar aanleiding van een door het Waterloopkundig Laboratorium verricht onderzoek is gezocht naar een verklaring van de waargenomen dynamische instabiliteiten van opdrijfbare stormvloedkeringen. Daartoe zijn in een golfbassin verschillende keringen onderzocht. Deze bestonden respectievelijk uit één, drie, vier en twaalf kleppen. De belangrijkste...
master thesis 1992
document
Schaap, H.A. (author)
In dit verslag wordt een ontwerp gegeven van een piëzo-elektrisch aangedreven pneumatische voorstuurklep. Belangrijke eisen hierbij zijn: minimale stuurspanning, minimale stuurenergie, minimale afmetingen en een schakeltijd van minder dan 20 msek. Om te komen tot een gefundeerd ontwerp wordt achtereenvolgens het gedrag van de motor, klep en...
master thesis 1978
document
Roeterdink, J.A. (author)
Dit verslag beschrijft de konstruktie en de ontwikkeling van een elektro-hydraulische aan/uit klep, te gebruiken in een hydraulisch-pneumatische armprothese. De klep is gekompenseerd tegen veranderende voedingsdruk en motordruk; hierdoor kan de afdichtkracht klein gehouden worden (0,85 N), De klep wordt gestuurd door een zgn. hittedraad. Voor de...
master thesis 1970
document
Pistecky, P.V. (author)
Een elektro-thermische klep is geoptimaliseerd naar minimaal elektrisch ingangsvermogen bij een maximale tijdkonstante van 100ms. Uit een opgesteld mathematisch model van deze klep volgen de belangrijke parameters voor zijn konstruktie. Een kleine sluitkracht werd zowel door het toepassen van een nieuwe uitvoering van de klepzitting kombinatie...
master thesis 1970
document
Harrewijne, A. (author)
Als voortzetting van de aktiviteiten in de pneumatische logika van het laboratorium voor meet- en regeltechniek is een miniatuur logika-element geconstrueerd en gefabriceerd. De benodigde onderdelen kunnen met eenvoudige middelen vervaardigd worden. De noodzakelijke hoge nauwkeurigheid kan zonder veel moeite verkregen worden. De zeer nauwkeurige...
master thesis 1968
Searched for: subject%3A%22kleppen%22
(1 - 6 of 6)