Searched for: subject%3A%22klimaat%22
(1 - 5 of 5)
document
Warmerdam, K.M. (author)
De hoofdvraag voor het afstudeerproject is hoe een bestaand kantoorgebouw getransformeerd kan worden naar woningen met klimaat adaptieve methoden? Om een antwoord op deze vraag te kunnen geven is het onderzoek gericht op klimaat adaptieve methoden welke toepasbaar zijn binnen de architectonische opgave binnen Nederland. Het onderzoeksdoel was om...
master thesis 2014
document
Stukstette, J.F.M. (author)
Dit onderzoek richt zich op het vinden van duurzame oplossingen om regenwateroverlast in de stad te voorkomen. Klimaatverandering heeft tot gevolg dat regenbuien intensiever en extremer zullen worden. Hier is het regenwatersysteem van Nederlandse steden niet op voorbereid. Om regenwateroverlast in de toekomst te voorkomen zullen aanpassingen aan...
master thesis 2012
document
Plette, S. (author), Prins, T. (author), Boers, P. (author), Van de Berg, M. (author), Peperzak, L. (author), De Jonge, J. (author), Wetsteijn, B. (author), Lammens, E. (author), Verbeek, H. (author), Menting, G.A.M. (author), Leus, F. (author)
Het programma van het thema eutrofiëring & productiviteit bestaat uit onderzoek en advies ten behoeve van de onderbouwing van het ingezette saneringsbeleid en de ondersteuning van watersysteemaanpak, d.w.z. herstelmaatregelen in het watersysteem. Daartoe wordt samengewerkt met verschillende kennisinstituten, zoals STOWA, RIVM, NIOO, ALTERRA en...
report 2002
document
Wieringa, J. (author), Rijkoort, P.J. (author)
Dit boek behandelt het windklimaat, dus het gemiddeld gedrag van de wind in afhankelijkheid van seizoen, tijdstip van de dag, omgeving en dergelijke. Methoden om verwachtingen te maken van de wind over een uur of over een dag komen niet aan de orde, wel de gemiddelde kans op het optreden van bepaald windgedrag. Voorts gaat het boek niet over...
report 1983
document
van Veen, J. (author)
Statistische analyse van de relatie tussen zonnevlekken en het voorkomen van stormvloeden en andere klimaataspecten.
report 1940
Searched for: subject%3A%22klimaat%22
(1 - 5 of 5)