Searched for: subject%3A%22klimaatadaptatie%22
(1 - 4 of 4)
document
Oorschot, L.M. (author)
De architect en stedenbouwer Floris Alkemade begon september 2015 en beëindigt september 2021 als rijksbouwmeester zijn termijn. Het was een turbulente periode die begon met de naweeën van de financiële crisis van 2008-2014 met ver doorgevoerde bezuinigingen door het rijk en een winterslaap voor de bouwsector en eindigde met Covid-19 crisis,...
report 2021
document
Hooimeijer, F.L. (author), Franzen, A.J. (author)
De gevolgen van klimaatverandering vragen om veel meer aandacht voor een klimaatadaptatieve inrichting van de woonomgeving. Zowel in de bestaande gebouwde omgeving als in nieuwe gebiedsontwikkelingen is het niet alleen nodig dat experts samenwerken, dat geldt ook voor relevante stakeholders. Bovendien is het van belang om op het vlak van...
report 2020
document
Van Veelen, P.C. (author), Pol, P. (author)
Organische gebiedsontwikkeling biedt kansen voor klimaatadaptatie. Verandering van het klimaat is een langzaam proces waarbij de effecten geleidelijk zichtbaar worden. Juist daardoor kan klimaatadaptatie goed aansluiten bij ruimtelijke vernieuwingsprocessen in de stad. Zeker nu die via nieuwe ontwikkelingsmodellen als de gebiedsconcessie of...
journal article 2014
document
Botterhuis, T. (author), Rijcken, T. (author), Kok, M. (author), Van der Toorn, A. (author)
Op basis van twee eerdere onderzoeksresultaten wordt nader onderzoek gedaan naar effecten van klimaatverandering op de maatgevende hoogwaterstanden. Om tot een betere afstemming te komen zijn vijf nadere onderzoeksvragen gesteld door Delta-deelprogramma Rijnmond-Drechtsteden (DP-RD). Specifiek gaat het om de faalkans van de Maeslantkering.
report 2012
Searched for: subject%3A%22klimaatadaptatie%22
(1 - 4 of 4)