Searched for: subject%3A%22kraagstuk%22
(1 - 5 of 5)
document
Van 't Hoff, J. (author)
Instructieboek voor de opleiding in het rijswerk en ter informatie voor uitvoerders en beheerders. Beschrijving van rijshoutconctructies en gedetaillerde informatie over de uitvoering. Rijk geïllustreerd
report 1995
document
Figee, A. (author)
Grondstoffen en veerwerking, diverse constructies, uitvoering - gebruik van bamboe en van kunststoffen, ballasen en afzinken.
lecture notes 1979
document
Hakkeling, B. (author)
Handboek voor het ontwerpen en uitvoeren van kust- en oeverwerken, voorbeelden van deze werken (havendammen, dijken, kunstwerken). Systematische behandeling van de gebruikte materialen. Ontwerp van zinkstukken en kraagstukken. Ontwerp van bestortingen. Uitvoering van zinkwerk. Toegpassing van kunststofdoek (geotextiel).
report 1970
document
Van Westen, J.W. (author)
Uitgebreide beschrijving van de rekenmethoden voor het ontwerp van een klassiek zinkstuk, alsmede berekeningen t.b.v. de plaatsing van deze zinkwerken. Kostprijsberekeningen van zinkwerken.
report 1969
document
Anonymus, A. (author)
Op grond van de ervaringen opgedaan met de toepassing van geprefabriceerde asfaltplaten als boordvoorziening van het Amsterdam-Rijnkanaal is gebleken dat bijzondere aandacht besteed moet worden aan de volgende punten: 1. Voor het leggen van de platen dient een methode te worden toegepast waarbij de platen zo min mogelijk aan ongewenste...
report 1968
Searched for: subject%3A%22kraagstuk%22
(1 - 5 of 5)