Searched for: subject%3A%22kribben%22
(1 - 20 of 27)

Pages

document
Ambagts, Lindert (author)
In submerged conditions groynes add resistance to a river, thereby increasing the water levels for a particular discharge. Groynes are modelled in two ways, either they are included in the bed topography when the grid resolution is sufficiently high or with a sub-grid parametrisation when the grid cell-size is larger than the geometry of the...
master thesis 2019
document
van Broekhoven, R.W.A. (author)
Om in de toekomst de veiligheid rondom de Nederlandse rivieren tegen overstromen te waarborgen heeft het kabinet het standpunt "Ruimte voor de Rivier" ingenomen. Hierin staat beschreven dat in 2015 een pakket aan maatregelen ervoor moet zorgen dat een maatgevende Rijnafvoer van 16.000 m³/s binnen de gestelde veiligheidsnormen moet kunnen worden...
master thesis 2007
document
Anonymus, A. (author)
In 2006 is door Rijkswaterstaat een prijsvraag uitgeschreven voor het ontwerp van een innovatief ontwerp voor een rivierkrib. Een viertal inzendingen zijn uiteindelijk genomineerd: De Eilandkrib, Jack de Kribber, De module krib en De Zelfregulerende krib. Bijzondere vermeldingen waren er voor de Modulaire Variabele krib en de Powerkrib.
report 2006
document
Sloff, C.J. (author)
report 2005
document
Jongeling, T.H.G. (author)
report 2005
document
Vrolijk, J.W. (author)
In het eerste proefproject met innovatieve kribben wordt de kruin van de bestaande kribben met 1 m verlaagd. Deze verlaging wordt op verschillende manieren uitgevoerd. Als potentiële locatie voor het proefproject is Haaften, gelegen aan de Waal in Gelderland, aangewezen. Voordat wordt overgegaan tot de aanleg van de innovatieve kribben bij...
report 2005
document
Mosselman, E. (author), Jagers, H.R.A. (author), Suryadi, F.X. (author), Schijndel, S.A.H. van. (author)
report 2004
document
Verheij, H.J. (author), Mosselman, E. (author), Stolker, C. (author)
report 2004
document
Crosato, A (author), Kuijper, C. (author)
report 2002
document
Flokstra, C (author), Schijndel, S.A.H. van (author)
report 2002
document
report 2002
document
Schijndel, S.A.H. van (author), Jagers, H.R.A. (author)
report 2002
document
Groeneweg, J. (author)
report 2001
document
Stolker, C. (author), Verheij, H.J. (author)
report 2001
document
Jagers, H.R.A. (author), Schijndel, S.A.H. van (author)
report 2000
document
Mosselman, E. (author), Stolker, C. (author)
report 2000
document
Van der Wal, M. (author)
In deze publicatie worden enkele resultaten van projecten in Bangladesh gepresenteerd met aandacht voor een mogelijke toepassing in alternatieve ontwerpen van kribben. Deze resultaten betreffen hoofdzakelijk doorlatende palenrijen en falling aprons. Een falling apron kan worden vergeleken met een toplaag zonder zinkstuk.
report 2000
document
Struiksma, N. (author), Stolker, C. (author)
report 2000
document
Schijndel, S.A.H. van (author)
report 1999
document
Schijndel, S.A.H. van (author), Jong, R.J. de (author)
report 1998
Searched for: subject%3A%22kribben%22
(1 - 20 of 27)

Pages