Searched for: subject:"krimp"
(1 - 15 of 15)
document
Gunnewijk, D. (author)
De regio Achterhoek staat voor de opgave om de gevolgen van krimp in goede banen te leiden. De gevolgen van krimp hebben een grote impact op zowel de fysieke als de sociale leefomgeving. Bijvoorbeeld de zichtbare gevolgen van leegstand in een kern en de gevolgen op de sociale samenhang wanneer bijvoorbeeld de school weggaat of de...
master thesis 2016
document
Thelen, M.M. (author)
Graduation at ExploreLab 16 Topic: "E-motion Pictures - culture for attachment" Research: An exploration into the addoption of culture in depopulation policies by local governments of shrinking areas, in order to promote attachment of local inhabitants. Design: The design of an art cinema in Heerlen, Parkstad Limburg (NL), as an examplary case...
master thesis 2014
document
Rutgers, J. (author)
Na decennia van bevolkingsgroei is bevolkingsdaling, ofwel demografische krimp, is een verschijnsel dat steeds meer voorkomt in regionale gebieden in Nederland. Dit is een onomkeerbaar proces. De problemen die krimp met zich mee brengen hebben invloed op de leefbaarheid in deze gebieden. Deze gebieden worden steeds dunner bevolkt maar het is...
master thesis 2013
document
Struijk, E. (author)
De Italiaanse vallei Sesia heeft te maken met een krimpend inwonersaantal, door onder andere de trek naar de steden en vergrijzing. Als gevolg hiervan komen publieke voorzieningen te vervallen en panden leeg te staan. In dit ontwerp wordt hier op ingespeeld door een leegstaand ziekenhuis te transformeren tot een gemeenschappelijk wooncomplex...
master thesis 2012
document
Van Hoek, L.H. (author)
De krimpsituatie in de Sesia Vallei in het noordwesten van Italië biedt nieuwe kansen voor het benutten van de kwaliteiten van het gebied. De verbinding van de berg en de rivier met de stad en de bewoners staat centraal. De relatie tussen het wonen en natuur is hierbij het uitgangspunt. The shrinking village in the Sesia valley in northwest...
master thesis 2012
document
Kok, S. (author)
Het ontwerp speelt in op de problematiek krimp. De ontwerplocatie ligt midden in een groot krimpgebied, namelijk Sesia Valley ten noorden van Milaan. De gekozen doelgroep speelt een grote rol in de oplossingsrichting wat gestuurd word door het thema in-between; Stad en land en publiek en privé.
master thesis 2012
document
Aalbers, N. (author)
Het huis als communicatiemiddel in de stedelijke plekken (urban rooms) van Varallo Sesia. || Dit afstudeerproject beslaat het ontwerp voor een ensemble aan de voet van de Sacro Monte in Varallo Sesia. In dit ensemble worden twee groepen samengebracht: de hardst groeiende groep inwoners, de ouderen, en de groep die een economische impuls kan...
master thesis 2012
document
Hartmanns, T.A.W. (author)
The permanent inhabitants of the rural area of Sesia Valley are shrinking, and the living conditions that origin as an agricultural community has changed. Resulting in the dissolving of the living environment as a community, and the falling apart of the culture heritage and tradition of this rural area. Tourism and leisure are an important...
master thesis 2012
document
Papenborg, L.R. (author)
Delfzijl 2030 WADerPROOF; A graduation thesis separated in two parts: [1] WADerPROOF; a spatial plan to combine the problematic of social decline and flood management in a spatial concept for the town of Delfzijl. [2] Zoet, Zout & Siel; a urban plan with the intention to use the identity of Delfzijl -the sea dike- for the urban regeneration of...
master thesis 2012
document
Pennings, R.P. (author)
De toekomstige demografische ontwikkelingen in het landelijk gebied zijn steeds onzekerder geworden. Maar gemeenten houden vast aan oude gewoontes en geloof in groei. Het lijkt alsof gemeenten geen beeld hebben van de effecten van hun huidig beleid, zowel nu als in de toekomst en de mogelijke problemen die hierdoor veroorzaakt kunnen worden....
master thesis 2012
document
Koopmans, U.R. (author), Keizer, W.J. (author)
De titel ‘Op zoek naar een nieuw ruraal ideaal’ staat voor een strategie met als doel een zelfstandige en duurzame dorpsgemeenschap te scheppen bestaande uit oorspronkelijke bewoners en nieuwkomers. De strategie is toegespitst op het aansporen en betrekken van de lokale bevolking en omvat drie elementen; een reizende kermis als initiator, een...
master thesis 2012
document
Saris, P.P.G.C. (author)
Nederlandse steden zijn na de Tweede Wereldoorlog explosief gegroeid. Decennia lang was er voornamelijk groei te herkennen, echter in delen van Nederland is een ommekeer merkbaar. Bevolkingsprognoses voorspellen dat met name de periferie last gaat krijgen van krimp (PBL/CBS, 2010). Bewoners in krimpgebieden zullen de gevolgen van krimp ervaren...
master thesis 2012
document
Keizer, W.J. (author), Koopmans, U.K. (author)
De titel ‘Op zoek naar een nieuw ruraal ideaal’ staat voor een strategie met als doel een zelfstandige en duurzame dorpsgemeenschap te scheppen bestaande uit oorspronkelijke bewoners en nieuwkomers. De strategie is toegespitst op het aansporen en betrekken van de lokale bevolking en omvat drie elementen; een reizende kermis als initiator, een...
master thesis 2012
document
Buijs, A. (author)
Men verwacht dat 60 procent van de gemeentes in Nederland in de toekomst te maken krijgt met bevolkingskrimp. Dorpen moeten niet langer krimp bestrijden; bijbouwen om nieuwe inwoners aan te trekken en proberen hierdoor het voorzieningenniveau op peil te houden. In plaats daarvan moeten zij krimp accepteren en inzetten op hun eigen kwaliteiten....
master thesis 2011
document
Van de Walle, L.C.J. (author)
master thesis 2011
Searched for: subject:"krimp"
(1 - 15 of 15)