Searched for: subject%3A%22kust%22
(1 - 20 of 71)

Pages

document
Stive, M.J.F. (author)
Uittree rede
public lecture 2017
document
Vermaas, T. (author)
In Nederland ligt ongeveer 27% van het landoppervlak onder zeeniveau. Ons economische hart - (het westen van) de randstad - is erg kwetsbaar voor overstromingen vanuit zee. Sinds 1990 wordt de kust beschermt door zandsuppleties, ook wel ‘zachte bescherming’ genoemd. In 2001 is besloten om het totale zandvolume van het actieve kustsysteem - het...
report 2012
document
Stonkhorst, J. (author), Lagendijk, O. (author)
Een verkenning naar adaptieve oplossingen in een zandige kust, eindrapport t.b.v Deltaprogramma Kunst. Ten behoeve van het opstellen van een Nationale Visie Kust door het Deltaprogramma heeft Deltares onderzocht hoe verharde zeeweringen langs de Nederlandse Kust toekomstbestendig kunnen worden gemaakt. De achterliggende vraag hierbij was of en...
report 2012
document
Hoekstra, J. (author)
Atelier Kustkwaliteit is een werkplaats gericht op het ontwikkelen, ontwerpen, verdiepen, verspreiden en bediscussiëren van nieuwe ideeën voor veiligheid en ruimtelijke kwaliteit van de Nederlandse kust. Dit werkboek is het verslag van een ontdekkingstocht. Een verkenning naar wat veiligheid in de verre toekomst in petto heeft voor de kracht en...
report 2012
document
Hoekstra, J. (author)
Atelier Kustkwaliteit is een werkplaats gericht op het ontwikkelen, ontwerpen, verdiepen, verspreiden en bediscussiëren van nieuwe ideeën voor veiligheid en ruimtelijke kwaliteit van de Nederlandse kust. Dit werkboek is het verslag van een verkenning naar de toekomstmogelijkheden van de Nederlandse Noordzeekust. Met de veiligheidsopgave voor de...
report 2012
document
Hoekstra, J. (author)
Atelier Kustkwaliteit is een werkplaats gericht op het ontwikkelen, ontwerpen, verdiepen, verspreiden en bediscussiëren van nieuwe ideeën voor veiligheid en ruimtelijke kwaliteit van de Nederlandse kust. Atelier Kustkwaliteit is een initiatief van: het Deltaprogramma Kust, de Provincies Friesland, Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland, de...
report 2012
document
Hoekstra, J. (author)
Atelier Kustkwaliteit is een werkplaats gericht op het ontwikkelen, ontwerpen, verdiepen, verspreiden en bediscussiëren van nieuwe ideeën voor veiligheid en ruimtelijke kwaliteit van de Nederlandse kust. In dit project worden de mogelijkheden voor de lange termijn toekomst (2050-2100) van het Scheveningse zeefront onderzocht. Met een aantal...
report 2012
document
Anonymus, A. (author)
Doel van het deelprogramma Kust is om te komen tot een duurzaam veilige, sterke en mooie Noordzeekust. Het deelprogramma Kust zal daartoe verkennen wat nodig is voor een toekomstbestendige kust, die het aangrenzend binnenland duurzaam en (kosten)efficient verdedigt tegen overstroming vanuit zee en die tevens ruimte biedt aan behoud en...
report 2011
document
Anonymus, A. (author)
Het Deelprogramma Kust van het Deltaprogramma (verder aangeduid als Deltaprogramma Kust) heeft tot doel te verkennen wat nodig is voor een toekomstbestendige kust, die het aangrenzend binnenland duurzaam en (kosten)efficiënt verdedigt tegen overstroming vanuit zee en die tevens ruimte biedt aan behoud en ontwikkeling van functies in de kust. Het...
report 2011
document
Margry, W. (author)
master thesis 2009
document
Van Thiel de Vries, J.S.M. (author)
Large parts of The Netherlands are protected from flooding by a narrow strip of sandy beaches and dunes. The aim of this thesis is to extend the existing knowledge of dune erosion during storm surges as it occurs along the Dutch coast. The thesis discusses: • A large scale dune erosion experiment to obtain better insight in near dune...
doctoral thesis 2009
document
Kai, C. (author)
Coastal zones which are known as the interface between continents and oceans are vital and important to human beings because a majority of the world's population live in such zones (Nelson, 2007). Coastal systems are among the most dynamic and energetic environments on earth and they are continuously changing because of the dynamic interaction...
report 2009
document
Boers, M. (author)
Binnen het programma Sterkte en Belastingen van Waterkeringen (SBW) van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat wordt kennis ontwikkeld ten behoeve van de periodieke toets van de waterkeringen in Nederland. Een onderdeel van dit programma betreft de ontwikkeling van een nieuw toetsinstrumentarium voor de duinwaterkeringen aan de Noordzeekust....
report 2008
document
Ten Brinke (ed), W. (author)
Op verzoek van het Kabinet heeft de Deltacommissie in september 2008 een advies uitgebracht over de wijze waarop Nederland kan omgaan met de consequenties van de klimaatveranderingen tot 2100, met een doorkijk naar 2200. Dit advies betreft strategieën voor een samenhangende aanpak voor duurzame ontwikkeling van de Nederlandse kust en het...
report 2008
document
Smits, M.C.J. (author)
Preliminary feasibility study on the development of a marina at Noordwijk The Dutch coast is a popular destination for tourists. The coast offers all kinds of water sports and activities on the beach. The nice boulevards and the peacefulness of nature attract many tourists as well. At certain points, however, the coast does not satisfy the...
master thesis 2008
document
Van Steeg, P. (author), Klein Breteler, M. (author)
Within the framework of the workpackage 4c: “Flexible coastal defence with geosystems”, which is part of the workpackage 4: “Morfodynamics of the North Sea and coast” several problems are formulated with respect to the application and design of Geosystems. This is performed within the Delft Cluster project “Sustainable development of North sea...
report 2008
document
Sewagudde, S. (author)
The objective of this study is to develop a methodology for hybrid modelling of sedimentation in a coastal basin or large shallow lake where physically based and data driven approaches are combined. This research was broken down into three blocks. The first block explores the possibility of approximating a physically based model using a data...
report 2008
document
Van Kessel, T. (author), Winterwerp, H. (author), Van Prooijen, B. (author), Van Ledden, M. (author), Borst, W. (author)
This paper discusses the application of a simple algorithm for the buffering of fines in a sandy seabed. A second layer is introduced in which fines may be stored during calm weather and from which fines may be resuspended during storms. The algorithm is applied first in a one-dimensional vertical (1DV) point model at a location in the North Sea...
report 2007
document
Jonker, S.Y. (author), Janssen, G.M. (author)
Bij Rijkswaterstaat en Directoraat Generaal Water liggen op dit moment vraagstukken op het gebied van de implementatie van (Europese) natuurwetgeving en de handhaving van de kustveiligheid. Er moeten afwegingen gemaakt worden op het gebied van de beschermingsplicht van diverse soorten en habitats enerzijds en kustonderhoud en andere activiteiten...
report 2007
document
Arts, F.A. (author), Berrevoets, C.M. (author)
In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van de telling (uitgevoerd vanuit een vliegtuig) van zee-eenden in de Nederlandse kustwateren en de Waddenzee in januari 2006. Deze tellingen worden in het kader van het MWTL-programma (Monitoring Waterstaatkundige Toestand van het Land) van Rijkswaterstaat uitgevoerd en vormen tevens een...
report 2006
Searched for: subject%3A%22kust%22
(1 - 20 of 71)

Pages