Searched for: subject%3A%22kustveiligheid%22
(1 - 5 of 5)
document
Hoekstra, J. (author)
Atelier Kustkwaliteit is een werkplaats gericht op het ontwikkelen, ontwerpen, verdiepen, verspreiden en bediscussiëren van nieuwe ideeën voor veiligheid en ruimtelijke kwaliteit van de Nederlandse kust. In dit werkboek worden resultaten gepresenteerd van twee ontwerpstudio’s uit het 2011 curriculum van de TU Delft en de Wageningen University,...
report 2012
document
Stronkhorst, J. (author), Bruens, A. (author)
Voorliggend rapport doet verslag van een studie die Deltares, op verzoek van het Ministerie I&M en het Deltaprogramma Kust, heeft uitgevoerd naar de bijdrage van het programma Kustlijnzorg aan het duurzaam handhaven (of vergroten) van de sterkte van duinwaterkeringen op de middellange en lange termijn. Hiertoe wordt een antwoord gezocht op de...
report 2012
document
Wolters, A. (author)
Eind 2001 zijn de Hydraulische Randvoorwaarden 2001 (HR2001) vastgesteld waarmee in de tweede toetsronde (2001-2006) de veiligheidstoetsing moet worden uitgevoerd. Al voor het uitkomen van de HR2001 was bekend dat er sterke aanwijzingen waren dat de golfrandvoorwaarden op diep water langs de kust hoger zijn dan tot dan toe aangenomen. Omdat deze...
report 2003
document
Wolters, A.F. (author)
Metingen van golven op relatief diep water (NAP-20m) lijken er op te wijzen dat de maatgevende condities langs de kust zwaarder zijn dan de golfrandvoorwaarden die voor de kust zijn opgenomen in de Hydraulische Randvoorwaarden 2001 (HR2001). Ten tijde van het vaststellen van de HR2001 was de stand van de techniek nog niet ver genoeg gevorderd om...
report 2002
document
Bakker, N. (author)
Voor een kritische beschouwing van de veiligheid van de kust van Delfland zijn in het kader van de Projectgroep Ter Heyde een groot aantal berekeningen uitgevoerd door de afdeling Kustonderzoek van het district Kust en Zee van de directie Waterhuishouding en Waterbeweging van de Rijkswaterstaat. De resultaten van de berekingen zijn reeds in de...
report 1981
Searched for: subject%3A%22kustveiligheid%22
(1 - 5 of 5)