Searched for: subject%3A%22landschap%22
(21 - 23 of 23)

Pages

document
Tummers, L.J.M. (author), Tummers-Zuurmond, J.M. (author)
doctoral thesis 1997
document
Anonymus, A. (author)
In het kader van dit onderzoek is nagegaan of de Structuurnota TAW volledig is met betrekking tot voor waterkeringen relevante milieu- natuur- en landschapsaspecten en, of gezien deze aspecten de nota evenwichtig en integraal geprioriteerd is; wat de visie is voor een optimale functie van waterkeringen ten behoeve van landschap en natuur, met...
report 1992
document
Louwerse, D. (author), Meyer, H. (author)
book 1992