Searched for: subject%3A%22lange%255C%2Bgolven%22
(1 - 11 of 11)
document
Diermanse, F.L.M. (author), Morelissen, R. (author), Dongeren, A.R. van. (author)
report 2004
document
Haas, P.C.A. de (author), Rijks, D.C. (author), Ruessink, G. (author), Roelvink, J.A. (author), Reniers, A.J.H.M. (author), Gent, M.R.A. van (author)
report 1999
document
Valk, C.F. de (author)
report 1993
document
Valk, C.F. de (author)
report 1992
document
Veldman, J.J. (author)
report 1991
document
Veldman, J.J. (author)
report 1988
document
Vreugdenhil, C.B. (author)
lecture notes 1980
document
Verspuy, C. (author), De Vries, M. (author)
Collegediktaat b73a.
lecture notes 1978
document
Kooman, D. (author)
Gezocht is naar vergelijkingen, die het gedrag van Lange Golven op een hellende bodem beschrijven. Eerst is een overzicht gegeven van de bestaande vergelijkingen, die golfverschijnselen beschrijven. Vervolgens is in hoofdstuk II aandacht besteed aan de afleiding met behulp van asymptotische methoden, van vergelijkingen voor de beschrijving van...
master thesis 1974
document
Kooman, D. (author)
Afleiding van de vergelijkingen voor het berekenen van lange golven (getijden) in een estuarium met een hellende bodem. Bevat algorithmes voor een computerprogramma (voorblad en 1e blz. inhoud ontbreekt)
master thesis 1974
document
Schönfeld, J.C. (author)
Afleiding van de vergelijkingen voor de waterstanden en stromingen in getijrivieren en een toetsing aan de hand van een experiment in een goot met rechthoekige doorsnede
master thesis 1943
Searched for: subject%3A%22lange%255C%2Bgolven%22
(1 - 11 of 11)