Searched for: subject:"leefbaarheid"
(1 - 15 of 15)
document
Visser, Sanne (author)
Onderzoek naar de eigenaar-bewoners in zwakke woonwijken. Op basis van statistische analyse aan de hand van de WoOn Database(2009, 2012, 2015) zijn eigenaar-bewoners in de veertig Vogelaarwijken vergeleken met de eigenaar-bewoners. Zowel de bewoners als de woningen zijn bestudeerd. Hieruit komt een beeld naar voren waaruit blijkt dat de groep...
master thesis 2018
document
Kayhan, Arzu (author)
master thesis 2017
document
Gunnewijk, D. (author)
De regio Achterhoek staat voor de opgave om de gevolgen van krimp in goede banen te leiden. De gevolgen van krimp hebben een grote impact op zowel de fysieke als de sociale leefomgeving. Bijvoorbeeld de zichtbare gevolgen van leegstand in een kern en de gevolgen op de sociale samenhang wanneer bijvoorbeeld de school weggaat of de...
master thesis 2016
document
Al Temimi, A. (author)
Asielzoekers leven in feite in de schaduw van de samenleving. Ze zijn er wel, maar wie deze mensen zijn, waar ze zijn en hoe zij leven is vaak onbekend. Het effect van de opvangfase is levensbepalend voor asielzoekers. De opgedane ervaring in de opvangfaciliteiten, hetzij positief of negatief, reflecteert zich uiteindelijk in de Nederlandse...
master thesis 2016
document
Van der Linden, K. (author)
In deze scriptie wordt de leefbaarheid in de Rotterdamse wijk Spangen onderzocht. De ruimtelijke ontwerpingrepen die het resultaat vormen van het onderzoek richten zich op de versterking van de leesbaarheid en verblijfskwaliteit en het stimuleren van sociale interactie. Door de overgang (hybride zone) tussen openbaar en privaat domein vorm te...
master thesis 2014
document
Busscher, K. (author)
In dit afstudeerproject wordt door middel van een ruimtelijk ontwerp de mogelijkheid gecreƫerd tot het ontstaan van verschillende publieke domeinen. Dit kan de leefbaarheid in multiculturele stadswijken verbeteren wanneer ingrepen gedaan worden in het leesbaar maken van de openbare ruimte. Met het versterken van territorialiteit, herkenbare...
master thesis 2013
document
Telgt, C. (author)
Dit afstudeerproject richt zich op hoe de inrichting van de openbare ruimte de veiligheidsbeleving van bewoners, bezoekers en passanten kan verbeteren binnen een Vinex wijk. Onveiligheidbeleving en -gevoelens beperken bewoners in het gebruik van hun wijk, terwijl een wijk een plek moet zijn die men de mogelijkheid biedt om intensief met elkaar...
master thesis 2013
document
Stokvis, A.M.L. (author)
In een groot aantal stadswijken in Nederland heeft men te maken met leefbaarheidsproblemen die veroorzaakt worden door sociale, economische en culturele problemen (Aalders, et al., 2008). Om deze problemen aan te pakken is er door de toenmalige Minister Vogelaar voor Wonen, Wijken en Integratie (WWI) een beleid ontwikkeld met een fysieke,...
master thesis 2013
document
Rutgers, J. (author)
Na decennia van bevolkingsgroei is bevolkingsdaling, ofwel demografische krimp, is een verschijnsel dat steeds meer voorkomt in regionale gebieden in Nederland. Dit is een onomkeerbaar proces. De problemen die krimp met zich mee brengen hebben invloed op de leefbaarheid in deze gebieden. Deze gebieden worden steeds dunner bevolkt maar het is...
master thesis 2013
document
Arfy, R. (author)
Al jaren wordt er gespeculeerd over de toekomst van het Schenkviaduct in Den Haag. De staat en de leeftijd van het viaduct spelen hierin een belangrijke rol en de positie van het viaduct in het wegennetwerk. Diepgaande studies naar de toekomst van het Schenkviaduct zijn er tot nu toe nog niet geweest. De bijkomstigheid van vele factoren op het...
master thesis 2012
document
Timmerman, H. (author)
Fundamentele veranderingen in havens en de locatie van deze havens hebben een grote impact op de relatie tussen de stad en de betreffende haven. Deze veranderingen worden meestal veroorzaakt door globalisering. De havens willen hun concurrentiepositie op de markt behouden waardoor technologische innovaties nodig zijn en een verandering in...
master thesis 2011
document
Mak, A. (author)
master thesis 2011
document
Te Winkel, W.J. (author)
master thesis 2008
document
Schouten, G.J.C. (author)
"Het gaat niet goed met de buurt- en wijkwinkelcentra. Wanneer er niets gebeurt treedt een neerwaarts spiraal in werking met alle gevolgen van dien" is een veelgehoorde uitspraak die in veel gemeentelijke detailhandelsnota's is terug te vinden. De problematiek rond de buurt-/wijkwinkelcentra wordt door veel partijen inmiddels breeduit...
master thesis 2006
document
Van der Burg, P.V. (author)
In dit rapport wordt onderzocht hoe een woningcorporatie effecten van leefbaarheidsinvesteringen kan meten en evalueren
master thesis 2006
Searched for: subject:"leefbaarheid"
(1 - 15 of 15)