Searched for: subject%3A%22leegstand%22
(1 - 20 of 41)

Pages

document
D' Hulst, M.S. (author)
master thesis 2016
document
Koning, N. (author)
De Nederlandse binnenstad wordt veelal geassocieerd met een grote concentratie aan mensen, een hoge bebouwingsdichtheid en een sterke vraag naar ruimte. De afgelopen dertig jaar is er dan ook een aanzienlijke bevolkingsgroei waarneembaar in de grootste steden (Fig 1-1). De aantrekkings- kracht van de stad lijkt steeds sterker te worden, op zowel...
master thesis 2015
document
Zijlstra, S. (author)
Hoe de G4 de kantorenleegstand bestrijdt en wat gemeenten daarvan kunnen leren.
master thesis 2015
document
Meyer, M.H.A. (author)
Probleemveld: Leegstand van gebouwen Leegstand van kantoorgebouwen is een onderdeel van het totale proces van verhuur en huur in de vastgoedmarkt. Deze leegstand, waardoor verhuizingen kunnen plaatsvinden, wordt frictieleegstand genoemd. Bij een te groot verschil tussen vraag en aanbod kan echter structurele leegstand ontstaan. Structurele...
master thesis 2014
document
Kops, L.H. (author)
master thesis 2014
document
Noorda, J.J. (author)
Typische Kantoorlocaties. Het geografische, ruimtelijke en economische karakter van de kantorenmarkt in de regio Amsterdam This research studies different office location types in the metropolitan region of Amsterdam. It connects office market data and specified location types from a literature review. In addition the analysis and conclusions...
master thesis 2014
document
van der Voordt, D.J.M. (author), Remoy, H.T. (author)
In Nederland staat ca. 15% van alle kantoorruimte leeg. Dit is exclusief de verborgen leegstand van plekken die binnen verhuurde kantoren leeg staan. Naast sloop wordt in toenemende mate gekozen voor herbestemming als oplossing voor het bestrijden van leegstand, tijdelijk of permanent. Een beschouwing over kansen en obstakels.
journal article 2014
document
Gan, M.T.B. (author)
De leegstand binnen de Nederlandse kantorenmarkt is hoog en vormt een groot (maatschappelijk) probleem. De laatste jaren is de leegstand gegroeid naar meer dan 7,7 miljoen m2 dat anno 2013 leegstaat (DTZ, 2014). Één van de oorzaken van de leegstand is de afnemende en veranderende huisvestingsvraag binnen de dynamische vastgoedmarkt door...
master thesis 2014
document
Mentink, M. (author)
De doelstelling van het onderzoek is om inzicht te krijgen in de mate waarin het achterlaten van leegstand van kantoorgebruikers van invloed is op het imago van organisaties onder hun werknemers en de vraag of en hoe werknemers daar vervolgens ook naar handelen. English summary can be found in the document. A damaged image after leaving behind...
master thesis 2014
document
Mooij, M. (author)
There is some difficulty in determining the financial feasibility of the transformation of offices to residential care facilities. This research aims to fill that gap by analyzing the operating costs of residential care facilities and developing a LCC-calculation model with which to determine the financial feasibility of said transformations.
master thesis 2013
document
Van der Schaar, M. (author)
conference paper 2013
document
De Vilder, B. (author)
conference paper 2013
document
Manders, M. (author)
conference paper 2013
document
Van den Berg Jeths, A. (author)
Problem statement In the Netherlands, business and office areas face the increasing problem of becoming and remaining empty. Vacancy causes deterioration and a further decline in overall quality of an area. It is therefore only regarded possible to transform these areas when supported by an area wide approach (Remoy, 2010) It is estimated that...
master thesis 2013
document
Roodbol, L. (author)
Procesprincipes voor het positioneren van bestaande kantoren in binnenstedelijke gebiedstransformaties.
master thesis 2013
document
Van Dam, L. (author)
Als gevolg van het scheiden van wonen en zorg ontstaat er een dreigende leegstand in verzorgingshuizen. Naar aanleiding hiervan zijn de kansen en obstakels van de herbestemming van leegstaande verzorgingshuizen onderzocht. De hoofdvraag luidt dan ook: Wat zijn de kansen en obstakels van de herbestemming van leegstaande verzorgingshuizen naar een...
master thesis 2013
document
Klijn, L.H. (author)
master thesis 2013
document
Van Velzen, J. (author)
De ontwikkeling van een tool die de betrokken partijen ondersteunt in het proces van initiatief tot aanpak van monofunctionele kantoorlocaties.
master thesis 2013
document
Lokhorst, J. (author)
The Dutch office market is characterized by a large supply of office space and a high vacancy of 14,6 per cent due to a structural mismatch between supply and demand. On top of the normal and extended vacancy there is also an unregistered vacancy created by tenants and user-owners. This so-called hidden vacancy in the office market could be...
master thesis 2013
document
Djajadiningrat, B. (author)
There exist some difficulties in the valuation of empty office buildings. There are different methods to determine the value of an office building. Some of those methods are based on potential revenues. In the figure below the different valuation methods are classified by principle. The valuation of empty office buildings from an income...
master thesis 2013
Searched for: subject%3A%22leegstand%22
(1 - 20 of 41)

Pages