Searched for: subject%3A%22loswal%22
(1 - 5 of 5)
document
Stutterheim, S. (author)
In dit document staan de conclusies naar aanleiding van het onderzoek naar de loswallen. Het betreft de loswallen op de Noordzee waar baggerspecie uit het Rotterdamse havengebied werd of nog wordt gestort. De loswallen zijn: • Loswal Noord • Loswal Noordwest • Verdiepte Loswal Het onderzoek is in 1995 begonnen en voor Loswal Noord en Noordwest...
report 2003
document
Stutterheim, S. (author)
Tot juni 1996 werd baggerspecie uit het Rijnmondgebied op Loswal Noord gestort. Deze baggerspecie heeft het al bodemleven op de loswal bedolven dat daardoor grotendeels verdwenen is. In de vier jaar na juni 1996 is het bodemleven grotendeels teruggekeerd, vooral wat betreft de kleinere organismen. Het bodemleven is echter nog niet op hetzelfde...
report 2002
document
Stutterhelm, S. (author)
Vanaf augustus 2000 wordt de niet-verontreinigde en lichtverontreinigde baggerspecie uit het Rotterdamse havengebied grotendeels in de Verdiepte Loswal gestort. Bij een dergelijke grootschalige milieu-ingreep bestaat gezien de vergunningen en ontheffingen de verplichting om te monitoren. Vanaf augustus 2000 tot en met juli 2002 is er 7,01...
report 2002
document
Evers, E. (author), Joordens, J.C.A. (author), de Kok, M. (author), van Leussen, W. (author), de Ruit, J. (author)
Het rond Loswal Noord en de Rijnmond verrichte onderzoek reheeft van eerste meting t o t en met het laatste berekeningsresultaat van het driedimensionale sedimenttransport bijgedragen tot een sterk verbeterd inzicht in de natuurlijke processen en de invloed van de mens daarop. Het onderzoek heeft opties aangereikt, waardoor de hoeveelheid...
report 1994
document
Beijer, F. (author)
Dit verslag zal alleen het z.g. "Slufterplan" behandelen. Het is gebaseerd op de uitgangspunten van het hiervoor vermeldde Slufterloswal rapport (lit.3), waarbij de nadruk zal liggen op de stabiliteit van het opgespoten strand aan de zeezijde van het Slufterplan. Daartoe zijn voor het Slufterplan verschillende alternatieve tracés van de omkading...
master thesis 1986
Searched for: subject%3A%22loswal%22
(1 - 5 of 5)