Searched for: subject%3A%22lozing%22
(1 - 3 of 3)
document
Stutterheim, S. (author)
Tot juni 1996 werd baggerspecie uit het Rijnmondgebied op Loswal Noord gestort. Deze baggerspecie heeft het al bodemleven op de loswal bedolven dat daardoor grotendeels verdwenen is. In de vier jaar na juni 1996 is het bodemleven grotendeels teruggekeerd, vooral wat betreft de kleinere organismen. Het bodemleven is echter nog niet op hetzelfde...
report 2002
document
De Ruijter, W. (author)
Een studie is uitgevoerd naar de menging en verspreiding van afvalzuren uit de titaandioxydeproduktie. Daarbij is zowel ingegaan op de karakteristieken van het huidige lozingsgebied als op het mogelijke effekt van verplaatsing van de lozingslokatie op de belasting met lozingsmateriaal van kwetsbare gebieden zoals Waddenzee en Duitse Bocht. De...
report 1985
document
Mazure, J.P. (author), Van Hoolwerff, G.H. (author)
Het rapport gaat in op "Algemeen plan voor de Zuidwestelijke polder", waarin men tot een plan komt om het waterbezwaar op het Ijmeer in natte tijden zoveel nodig door te voeren op het IJsselmeer. Het rapport onderzoekt deze mogelijkheid aan de hand van metingen en enige omvangrijke berekeningen. Er blijkt dat matige stijgingen van het peil van...
report 1950