Searched for: subject:"luchthaven"
(1 - 8 of 8)
document
Assal, M.M. (author)
Het verkrijgen van inzicht in de voorkeuren, efficiëntie en de economische haalbaarheid van een ondergrondse luchthaven pier door middel van een bouwtechnische ontwerp voorstel met een bijbehorend kosten en baten overzicht die de belangen van de luchthaveneigenaren, luchtvaartmaatschappijen en passagiers positief zal beïnvloeden. Het komen tot...
master thesis 2010
document
Van den Berkhof, F.W. (author)
Een luchthaven is primair gericht op het zo goed mogelijk afhandelen van passagiers en hun bagage. In de loop der jaren zijn er steeds meer commerci ontwikkelingen geweest op Schiphol. De commercie heeft tegenwoordig een groot aandeel in de winst en daarom recht om zich ook met de vormgeving van de terminal bezig te houden. Er ontstaat een...
master thesis 2008
document
Veerman, M.T. (author)
De belangrijkste opgave voor deze afstudeeropdracht was het zoeken naar een oplossing om Terminal 1 en 2 (1 gebouw) klaar te maken voor de toekomst. Een groei naar 80 miljoen reizigers binnen de bestaande terminals is voor Schiphol zeer wenselijk. Mijn oplossing voor deze opgave richtte zich met name op het onderscheiden van stromen mensen en,...
master thesis 2004
document
Klok, B. (author), Van den Hark, J. (author)
Het rapport is een haalbaarheidsstudie van een drijvend vliegveld het Rotating Floating Airport (RFA), ontworpen door Van den Noort Innovations B.V. Het doel van de studie is bekijken of het RFA technisch en financieel haalbaar is. Het RFA bestaat uit een betonnen cilindervormige ring die op de zeebodem wordt gefundeerd. Drijvende elementen in...
master thesis 2002
document
Van Remoortere, C.J.G. (author)
Schiphol staat binnen Europa op een vierde plaats bij het aantal verwerkte passagiersen vliegbewegingen. Om deze positie in de toekomst te handhaven en tegemoet te komen aan de vervoervraag zijn ontwikkelingsplannen op korte, middellange en lange termijn opgesteld. De plannen op korte en middellange termijn bestaan uit twee soorten plannen. Deze...
master thesis 2000
document
Viersma, R.H. (author)
Tijdens de verdieping van de Westerschelde komen grote hoeveelheden baggerspecie vrij. Met deze baggerspecie zou een eiland gemaakt kunnen worden, geschikt voor verschillende eindbestemmingen. Deze studie onderzoekt de technische haalbaarheid van een luchthaven als eindbestemming van een eiland in de Rijn-Scheldedelta. Dit gezien de actualiteit...
master thesis 1996
document
Duijker, M. (author)
Omdat Schiphol de grenscapaciteit van 432.000 vliegbewegingen nog voor het jaar 2008 zal bereiken dient in het belang van de internationale concurrentie positie van Nederland onderzocht te worden op welke wijze de verdere groei van de luchtvaart in Nederland opgevangen kan worden. De ontwikkeling van een nieuwe nationale luchthaven kan hiervoor...
master thesis 1996
document
Bruins, L. (author)
Bij grote vliegtuigbelastingen zoals die voorkomen bij landingsbanen en platformen op Schiphol, wordt een cementgebonden fundering toegepast. Deze fundering dient tot spreiding van de belastingen naar de ondergrond, zodat de spanningen daar niet worden overschreden. Om scheurvorming in de fundering te reguleren wordt na verdichting een rooster...
master thesis 1995
Searched for: subject:"luchthaven"
(1 - 8 of 8)