Searched for: subject%3A%22materiaaleigenschappen%22
(1 - 3 of 3)
document
Anonymous, A. (author)
Korte informatiebrochure over elementen vervaardigd uit cementbeton in de waterbouw. Het document gaat in op de volgende aspecten: - Toepassingsgebied - Constructieve aspecten - Materiaalkundige aspecten - Milieu-aspecten - Ecologische aspecten - Uitvoeringstechnische aspecten De conclusie voor het gebruik in oevers: Betonelementen zijn goed...
report 1992
document
Anonymous, A. (author)
Korte informatiebrochure over diverse kunststofprodukten toegepast met als functie wapening, afdichting, waterafvoer, scheiding, filter, etc. De volgende produktgroepen worden onderscheden: Weefsels, Vliezen, Roosters, Composieten en overige. Het document gaat verder in op de volgende aspecten: - Functies - Grondstoffen en globale eigenschappen ...
report 1992
document
Van Herpen, J.A. (author)
Gezien het toch al grootschalige gebruik van open steenasfalt in de waterbouw acht werkgroep 4A (asfaltbekledingen) van de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen het belangrijk dat meer duidelijkheid in de eigenschappen van het materiaal wordt verschaft. Met dit rapport, dat een overzicht geeft van de vele onderzoeken die op dit...
report 1985