Searched for: subject%3A%22meervoudig%255C%2Bruimtegebruik%22
(1 - 5 of 5)
document
Kattemölle, Anneloes (author)
Het toenemende gebruik van de openbare Amsterdamse ruimte presenteert de gemeente van Amsterdam met de uitdaging om maatregelen treffen ter optimalisatie van duurzame benutting en ruimtelijke organisatie voor stadsplas de Nieuwe Meer. De kansen en ambities die voortvloeien uit deze uitdaging zijn opgenomen in verschillende gemeentelijke visies,...
master thesis 2018
document
Tromp, E. (author), Van den Berg, H. (author), Rengers, J. (author), Pelders, E. (author)
Het Corporate Innovatieprogramma van Rijkswaterstaat levert een bijdrage aan de waterveiligheid van Nederland. Waterveiligheid is een continue opgave waaraan Nederland werkt. Rijkswaterstaat en de waterschappen zijn de hoofdrolspelers in het uitvoeren van maatregelen voor hoogwaterbescherming en waterveiligheid. Daarbij lopen zij soms tegen de...
report 2012
document
Huneker, S.L. (author)
In Amersfoort levert de A28 aan de oostkant van de stad grote overlast op voor de bewoners van de Verdiweg en achterliggende bebouwing. De toenemende geluidsoverlast en luchtverontreiniging als gevolg van een groeiend verkeersaanbod belemmeren niet alleen de groei van de stad, maar ook een verbreding van de weg zelf, waardoor de bestaande...
master thesis 2010
document
Veen, B. van der (author), Otter, H.S. (author)
report 2003
document
Harts, J.J. (author), Maat, C. (author), Zeijlmans van Emmichoven, D. (author)
book 1999
Searched for: subject%3A%22meervoudig%255C%2Bruimtegebruik%22
(1 - 5 of 5)